Протокол на тепло

14.01.2022   Administrator   Категорія: Фінансова звітність

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 No 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))


1. Найменування: Тернопільська класична гімназія Тернопільської міської ради Тернопільської області

Код за ЄДРПОУ: 24631923

Місцезнаходження: 46020 м. Тернопіль вул. Вербицького,3

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним
словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного
лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета
закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015 код CPV 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (теплова енергія)
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-18-004398-а.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Відповідно до ст.1 Закону України «Про природні монополії» природна монополія - стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги). Відповідно до статті 12 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» суб'єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо: на цьому ринку у нього немає жодного конкурента; не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб'єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар'єрів для доступу на ринок інших суб'єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин. Розпорядженням Антимонопольного Комітету України від 28.11.2012 р. № 874 р. «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб'єктів природних монополій» затверджено порядок складання та ведення Антимонопольним комітетом України зведеного переліку суб'єктів природних монополій з метою виконання положень Закону України «Про природні монополії». До Зведеного переліку включаються суб'єкти господарювання (юридичні особи), які виробляють (реалізують) товари на ринках, що перебувають у стані природної монополії та включені до реєстрів суб’єктів природних монополій у відповідних сферах органами, що здійснюють державне регулювання у сфері природних монополій. На офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (станом на 30.11.2021 року) розміщено зведений перелік суб’єктів природних монополій, КП теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» (ЄДРПОУ 14034534), є суб’єктом природної монополії в сфері постачання пари, гарячої води та пов’язаної продукції на території м. Тернопіль. Відповідна інформація міститься також у реєстрі суб’єктів природних монополій, розміщеному на офіційному веб-сайті Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Отже, через відсутність конкуренції, в тому числі з технічних причин , не маємо можливості здійснювати закупівлю послуги з постачання пари, гарячої води та пов’язаної  продукції (постачання гарячої води) у інших постачальників. Дані послуги за місцезнаходженням підпорядкованих управлінню освіти і науки Тернопільської міської ради закладів дошкільної освіти може бути надано лише певним постачальником, а саме КП теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго». Інша альтернатива відсутня.
Відповідно до п.2 ч.2 статті 40 Закону якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання у разі відсутності конкуренції з технічних причин (яка має бути документально підтверджена замовником), замовник застосовує переговорну процедуру закупівлі.

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:  інформація з Реєстру суб’єктів природних монополій у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення станом на 30.11.2021р.
- копія витягу з ліцензійного реєстру суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність у сфері теплопостачання, діяльність яких регулюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг , завірена КП ТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго».
5. Очікувана вартість предмета закупівлі: :  998237,00 грн з ПДВ (дев’ятсот дев’яносто вісім тисяч двісті тридцять сім грн. 00 коп. з ПДВ).

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради №1105 від 01.12.2021 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, послугги з постачання теплової енергії та гарячої води» встановлено двоставкові тарифи на послугу з постачання теплової енергії як суму тарифів на виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів за складовими на рівні:

для потреб бюджетних установ:

   1.    266.79   Гкал  що становить  980000,00 грн.  (навчальні корпуси)

умовно-змінна частина двоставкового тарифу – 2 594,56 грн/Гкал (з ПДВ);

умовно-постійна частина двоставкового тарифу (місячна абонентська плата протягом року за одиницю приєднаного теплового навантаження) – 117 106,00 грн/Гкал/год (з ПДВ).

 

Максимальні витрати мережної води тонн/год   -  8.4

Абонплата за 1 місяць= 23983,11 грн.

Абонтлата за 12 місяців = 12 х 23983,11= 287797,34 грн.

Очікуване споживання на 2022 рік – 266,79 Гкал.

Тариф на момент проведення переговорів. Загальна вартість предмета закупівлі на 2022 рік – 980000,00грн з ПДВ (266,79 х 2594,56 + 287797,34).

2.  1.99 Гкал по 5747,99 грн./Гкал, що становить  18237,00 грн. ( Для потреб інших споживачів (орендарів)

- умовно-змінна частина двоставкового тарифу – 5747,99 грн/Гкал (з ПДВ);

- умовно-постійна частина двоставкового тарифу (місячна абонентська плата протягом року за одиницю приєднаного теплового навантаження) – 101 868,00 грн/Гкал/год (з ПДВ);

   Максимальні витрати мережної води тонн/год   -  0.2

Абонплата за 1 місяць= 566,54грн.

Абонтлата за 12 місяців = 12 х 23983,11= 6798,50 грн.

Очікуване споживання на 2022 рік – 1.99 Гкал.

Тариф на момент проведення переговорів. Загальна вартість предмета закупівлі на 2022 рік – 18237,00грн з ПДВ (1,99 х 5747,99 + 6798,50).

               

 

 

            Уповноважена особа                                                                    Т.І.Шлапак

ПРОТОКОЛ
 
ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ
 
 
 
«14»грудня 2022 р. № 12 «м. Тернопіль»
 
Враховуючи статті 4 та 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі
– Закону), Положення про уповноважену особу, що затверджене рішенням
Тернопільської класичної гімназії Тернопільської міської ради Тернопільської
області від 13.03.2020р. № 45, з метою організації закупівлі за предметом, код,
національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний
словник» – Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» –09320000-8 —
Пара ,гаряча вода та пов`язана продукції, шляхом проведення переговорної
процедури.
ВИРІШИВ (ВИРІШИЛА):
1. Закупівлю по предмету - код національного класифікатора України ДК
021:2015 “Єдиний закупівельний словник” –Код ДК 021:2015 «Єдиний
закупівельний словник» –09320000-8 — Пара ,гаряча вода та пов`язана
продукції здійснити шляхом проведення переговорної процедури у
відповідності з вимогами Закону.
2. Забезпечити проведення переговорної закупівлі  в межах законодавства.
3. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик
оголошення про проведення переговорної закупівлі на веб-порталі
Уповноваженого органу у порядку, передбаченому у ст. 10 Закону.
 
Уповноважена особа             Тетяна ШЛАПАК