Звітування про діяльність на посаді директора ТКГ Тригуби В. К. за підсумками 2018-2019 навчального року

15.07.2019   Administrator   Категорія: Нормативні документи

Звітування про діяльність на посаді директора Тернопільської класичної гімназії Тригуби Віктора Костянтиновича за підсумками 2018-2019 навчального року

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки № 178 від 23 березня 2005 року «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» проводиться обов’язкове щорічне звітування керівника навчального закладу перед учасниками навчально-виховного процесу та громадськістю.

У 2018-2019 н.р. робота педагогічного колективу Тернопільської класичної гімназії була спрямована на формування високорозвиненої, інтелектуальної, духовної і морально зрілої особистості, конкурентоспроможної, здатної до самореалізації в соціумі та проектування свого майбутнього.

Пріоритетні напрямки діяльності ТКГ у 2018-2019 н.р.:

 • створення психолого-педагогічних умов та методичного забезпечення для запровадження Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти, реалізації основних завдань концепції Нової української школи через оновлення змісту, форм і методів навчання;
 • реалізація завдань пов’язаних з формуванням найважливіших життєвих компетентностей учнів;
 • створення здоров’язберігального середовища для всіх учасників освітнього процесу;
 • продовження роботи в рамках міжнародних проектів «Школи: партнери майбутнього», «eTwinning Plus», міжнародній асоціації вчителів англійської мови TESOL;
 • підготовка учнів до олімпіад з базових навчальних дисциплін, науково-дослідницької  та пошукової роботи,  сприяння залученню старшокласників до участі в МАН, організація роботи наукового об’єднання «Навчаючись вчимося»;
 • розвиток структури учнівського самоврядування, співпраця з  дитячими і  молодіжними громадськими організаціями міста.
 • виховання в учнів любові до України, шанобливого ставлення до роду, сім’ї,  поваги до народних традицій і звичаїв, державної рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладу. 

 

Організація освітнього процесу

У 2018-2019 навчальному році у Тернопільській класичній гімназії зроблені суттєві кроки щодо впровадження нових Державних стандартів освіти, реалізації Концепції Нової української школи.

Педагогічний колектив зосередив увагу на здійснення комптентнісного підходу у навчанні, на формування ключових компетентностей в учнів.

У 2018-2019 навчальному році в гімназії навчалося 557 учнів в 21 класі: 8 початкових, 10 основної (I - V-х (5-9-х) гімназійних) та 3 класи старшої школи (VI-VII-х (10-11-х) гімназійних). Функціонувало 3 групи ГПД (90 учнів).Середня наповнюваність учнів у класах станом на сьогодні становить:

29,5 – початкові класи;

25,5 – І-V (5-9) гімназійні класи;

22 – VI-VII (10-11) гімназійні класи.

Освітній процес у 2018-2019 році в гімназії забезпечували 56 педагогічних працівників:

з них 39 осіб – вища кваліфікаційна категорія, 7 – І кваліфікаційна категорія, 5 – ІІ кваліфікаційна категорія, 5 – спеціаліст. Із числа педагогів вищої категорії: 1 – кандидат педагогічних наук, 1 – відмінник освіти, 13 – вчителів-методистів, 14 – «старших вчителів».

Згідно з робочими навчальними планами Тернопільської класичної гімназії (інваріантна та варіантна складова) складала 652 години (та 139 год. додаткових, передбачених на здійснення поділу класів на групи при вивченні окремих предметів (державний компонент). З урахуванням побажань учнів з метою задоволення їх освітніх потреб, інтересів у поглибленому вивченні окремих предметів та розвитку творчих здібностей учнів за рахунок варіативної частини навчальних планів в закладі проводились факультативні, індивідуальні заняття, додаткові курси, читались спеціальні навчальні предмети:

 • німецька мова (І-VII (5-11) гімн. класи);
 • англійська мова (V (9) гімн. класи);
 • основи латинської мови (І-ІІ (5-6) гімн. класи);
 • українознавство (І, ІІ, ІV, VII (5,6,8,11) гімн. класи);
 • сучасна українська літературна мова (ІІІ (7) гімн. класи);
 • практикум з правопису української мови (ІV (8) гімн. класи);
 • країнознавство (німецькомовні країни) (ІІІ (7), VI (10) гімн. класи);
 • література української діаспори (VІІ (11) гімн. класи);
 • історія Тернополя (І (5) гімн. класи);
 • основи наукових досліджень (VІ (10) гімн. класи);
 • основи християнської етики ( І-ІІ (5-6) гімн. класи).

Умови для варіативного навчання в нашому закладі створюються також і шляхом надання платних освітніх послуг (відповідно до чинного законодавства). У 2018-2019 н.р. – це становило 72,5 год. тижневих, які використовувались на факультативи з іноземної мови та на поділ класів на групи при вивченні іноземних мов (в класах, де наповнюваність становить 27 і менше учнів).

У Тернопільській класичній гімназії у VII-му гімназійному класі запроваджено профільне навчання – іноземна філологія.

У 2018-2019 н.р. число учнів закладу поповнилося першокласниками у кількості 62 учні.

У 2018-2019 н. р.  випускається з гімназії 30 учнів VII-го гімназійного (11) класу; 46 учнів закінчили V-і гімназійні (9-і) класи та успішно здали ДПА. 

Щосеместрово в ТКГ  здійснюється моніторинг навчальних досягнень учнів, обраховується середній бал успішності з кожного предмета, в кожному  класі та в цілому по гімназії, результати ретельно аналізуються. Середній бал успішності  в гімназійних класах у 2018-2019 н. р. становить 8,9 (найвищий результат у VII-му  гімн. класі -  9,5 бала; найнижчий – 8,2 бала у IІІ-А гімн.  класі).

Загалом 100 учнів 1-4-х початкових, I-IV -х, VI-го гімназійних класів закінчили 2018-2019 н.р. з високим рівнем навчальних досягнень і нагороджені Похвальними листами, а також 12 учнів V-х (9) гімназійних класів – отримають свідоцтва з відзнакою.

 З числа випускників VII-го (11-го) гімназійного класу у цьому навчальному році 7 претендентів на нагородження Золотою медаллю та 1 претендент  - Срібною медаллю.

 

Робота з обдарованими дітьми

У Тернопільській класичній гімназії особлива увага приділяється роботі з обдарованими дітьми. Починається вона із системи пошуку обдарованих дітей, з якими протягом року наполегливо працюють досвідчені вчителі, плекаючи юні таланти. У 2018-2019 н.р. Бойко Софія, учениця VI-А гімназійного класу за особисту першість в Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових навчальних дисциплін, за результативність у роботі,  активну громадську позицію отримувала премію міського голови Тернопільської міської ради в номінації «Кращий учень школи».

Щорічно учні закладу беруть участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових навчальних дисциплін. У цьому році команда Тернопільської класичної гімназії на ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін здобула 20 призових місць. Зокрема:

- Гордійчук Юлія, учениця V-Б гімназійного (9-Б) класу - 1 місце  з німецької мови, 3 місце з  української мови;

-  Мудрик Ольга,  учениця  ІV-А гімназійного (8-А) класу - І місце  з німецької мови;

-  Бойко Софія, учениця VІ-А гімназійного  (10-А) класу - 2 місце  з німецької мови, 2 місце з географії, 3 місце з  української мови, 3 місце з фізики;

-  Скірак Вікторія, учениця VІ-А гімназійного (10-А) класу - 2 місце  з німецької мови, 3 місце з  англійської мови;

-  Цар Анастасія, учениця ІV-Б гімназійного (8-Б) клас - 3 місце  з географії, 3 місце з  англійської  мови;

-  Доценко Вікторія, учениця ІV-А гімназійного  (8-А) класу - 2 місце  з німецької мови, 3 місце з  англійської мови;

-  Стельмах Надія, учениця V-А гімназійного (9-А) класу - 2 місце  з німецької мови;

-  Медвідь Арсен, учень V-А гімназійного (9-А) класу - 2 місце  з географії;

-  Свербіцький Юрій, учень VІІ-го гімназійного (11-го) класу - 3 місце з  англійської мови;

- Лисак Ігор, учень VІІ-го гімназійного (11-го) класу - 3 місце з  англійської мови;

-  Червінська Ярина, учениця VІІ-го гімназійного (11-го) класу - 3 місце з  біології;

-  Залеська Оксана, учениця VІ-А гімназійного (10-А) класу - 3 місце з  трудового навчання;

-  Табалюк Антоніна, учениця ІІІ-А гімназійного (7-А) класу - 3 місце з  фізики.

Усіх учнів-призерів було нагороджено грошовими преміями за рахунок спецфонду гімназії та оголошено подяку вчителям, учні яких стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад у 2018-2019 н.р., а саме:

- Мудрик О.Б., вчителю німецької мови,

- Остапенко С.В., вчителю німецької мови,

- Рейтор М.В., вчителю німецької мови,

- Романишин О.М., вчителю географії,

- Сікорі Г.І., вчителю англійської мови,

- Єлфімовій С.В., вчителю англійської мови,

- Цибуляк К.П.,вчителю англійської мови,

- Кравчик Г.Я., вчителю біології,

- Гукалюк І.О., вчителю фізики,

- Остапенко Н.В., вчителю трудового навчання,

- Підручняк О.П., вчителю української мови і літератури,

- Форманюк З.Я., вчителю української мови і літератури,

- Куртяк І.О., вчителю англійської мови.

Переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін у 2018-2019 навчальному році стали:

- Бойко Софія, учениця VІ-А гімназійного класу,  ІІ місце з німецької мови (вчитель Остапенко С.В.);

- Гордійчук Юлія, учениця V–Б гімназійного класу, І місце з німецької мови (вчитель Мудрик О.Б.);

- Стельмах Надія, учениця V–А гімназійного класу, І місце з німецької мови (вчитель Мудрик О.Б.).

На ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови Бойко Софія виборола ІІІ місце (вчитель Остапенко С.В.).

У 2018-2019 навчальному році на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Тернопільського обласного комунального  Територіального відділення Малої академії  наук України гімназисти здобули 3 призових місць:

- Хавро Максим, учень VІІ-го гімназійного класу, ІІ місце у секції українська література (базова дисципліна  - українська мова та література, науковий керівник Підручняк О.П. – вчителю української мови і літератури);

- Проник Христина, учениця VІІ-го гімназійного класу, ІІ місце у секції мистецтвознавства (базова дисципліна  - українська мова та література, науковий керівник Підручняк О.П. – вчителю української мови і літератури);

- Чигур Святослав, учень VІІ-го гімназійного класу, ІІІ місце у секції медицини (базова дисципліна  - біологія).

У 2018-2019 н.р. наші учні здобули перемоги  в різноманітних конкурсах, зокрема:

- у Міському етапі ІV Міжнародного проекту-конкурсі «Тарас Шевченко єднає народи»: Атаманець Вероніка (учениця 3-А поч. класу) - 2 місце,  Жесньовська Дарина (учениця 3-А поч. класу) - 3 місце (вчитель початкових класів Швидка О.П.); учні 4-Б початкового класу (Ногас Віктор, Даньків Роксолана, Грабець Поліна, Куртяк Анжеліка Юрчак Вікторія) - 1 місце на міському та 3 місце на Всеукраїнському етапі конкурсу (вчитель початкових класів Лучишин С.М.); Міль Яна (учениця ІІ-Б гімназ. (6-Б) класу) - 2 місце (вчитель укр. мови і літ. Підручняк О.П.);

- у Міському етапі V Всеукраїнського конкурсу учнівської та студентської творчості імені  Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвяченого Лесі Українці: Грабець Поліна (учениця 4-Б поч. класу) – 3 місце (вчитель початкових класів Лучишин С.М.); Міль Яна (учениця ІІ-Б гімназ. (6-Б) класу) - 2 місце, Атаманчук Оксана (учениця ІІ-Б гімназ. (6-Б) класу) – 3 місце; Трут Оля (учениця  VІІ гімназ. (11) класу) - 2 місце (вчитель укр.мови і літ. Підручняк О.П.).

- Всеукраїнський конкурс дитячо-юнацької творчості  «Безпека в житті – життя в безпеці – 2019»: Дригуш Денис (учень 4-Б поч. класу) - 2 місце (вчитель початкових класів Лучишин С.М.).

Наша учениця Льотковська Вікторія (VІI-й гімн. клас) здобула високі  перемоги в спортивних змаганнях із сноубордингу бронзова медаль в І етапі в Кубку України із сноубордингу  (м. Київ). 2 срібні медалі Національного чемпіонату в Болгарії, учасник юніорського чемпіонату світу сноубордингу в Словенії.

Також   у 2018-2019 н.р.  78 учнів гімназії взяли участь у конкурсі з англійської мови Грінвіч, 15 учнів в міжнародній грі із зарубіжної  літератури. Активно беруть участь і здобувають перемоги наші учні і у конкурсах «Соняшник» та  «Кенгуру».

У 2018-2019 н.р. Тернопільська класична гімназія продовжила роботу в рамках Міжнародного проекту «Школи: партнери майбутнього», на основі підписаного у жовтні 2017 р. продовження про співпрацю, розпочатого ще у 2008 році між Ґете-інститутом таТКГ, (в якому берутьучасть лише 17 шкіл України).

За результатами конкурсів троє учнів ТКГ Стельмах Надія, Гапій Софія, Мрикало Діана здобули стипендії на проходження літніх мовних курсів з німецької мови. Учениця V-Б гімназійного класу Гордійчук Юлія  за результативну роботу в проекті «Школи: партнери майбутнього» отримала запрошення на тижневе пробне навчання у Лейпцизькому університеті технічних наук, економіки та культури (ФРН).

У квітні 2019 року в рамках міжнародної співпраці в гімназії працював вчитель-волонтер з ФРН Крістофер Брайманн.

Скірак Вікторія (учениця VІ-А гімназійного (10-А) класу) перемогла у конкурсі від британського трастового фонду HMCProjects та отримала стипендію на дворічне навчання у Британській школі.

У 2018-2019 н.р. співпраця педагогів ТКГ продовжується і з Міжнародною громадською організацією вчителів англійської мови TESOL.

Результативною у 2018-2019 н.р. є робота ТКГ і в Міжнародному проекті проекті  «eTwinning Plus».

Участь у міжнародних проектах дає можливість нашим гімназистамкраще пізнавати світ та презентувати себе в ньому, оскільки, сьогодні ми вже живемо європейськими цінностями, томуєвроінтеграція для нас є не просто крилатою фразою, а міжнародна співпраця - це досвід, який відкриває ще більше можливостей для інтеграції в європейську та світову спільноту.

 

Управлінська діяльність у закладі

У Тернопільській класичній гімназії об'єктами контролю є всі види освітньої діяльності:

- стан викладання навчальних предметів;

- навчальні програми;

- рівень навчальних досягнень учнів та сформованість компетенцій;

- моніторинг якості освіти;

- відвідування учнями навчальних занять;

- науково-методична робота;

- вивчення системи роботи вчителів, які атестуються;

- виховна робота;

- ділова документація.

У 2018-2019 н.р. за результатами контролю видано накази, результати контролю обговорено на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, методичних спільнот. Особливе місце в системі контролю відводиться стану викладання навчальних предметів, навчальних досягнень учнів, контролю за виконанням навчальних програм.

Внутрішкільний контроль спрямований на досягнення цілей діяльності гімназії і відображає динаміку розвитку закладу.

 

Методична робота

У 2018-2019 н.р. педагогічний колектив Тернопільської класичної гімназії завершив роботу над науково-методичною проблемою «Формування життєвих компетентностей учнів через проектну діяльність». Домінуючою формою методичної роботи над реалізацією проблемної теми є фахові спільноти, які сприяють постійному підвищенню професійного рівня педагогічної майстерності вчителів, Тижні майстерності (у цьому навчальному році проведено Тиждень вчителів естетичних дисциплін, математики й інформатики, української мови та літератури), засідання педагогічної ради. Продовжив роботу психолого-педагогічний семінар. Створено творчу групу щодо вивчення запитів педагогів гімназії та формування нової науково-методичної проблеми над якою працюватиме заклад протягом наступних п’яти років.

Педагоги Тернопільської класичної гімназії є керівниками фахових методичних об’єднань вчителів міста:

 • практичний психолог Квілінська М.А. є керівником інтервізійної групи практичних психологів м. Тернополя,
 • вчитель географії Романишин О.М. - керівник Школи ППД вчителів географії міста,
 • вчитель хімії Биць Т.В. - керівник Дидактично-експертної студії вчителів хімії міста.

У 2018-2019 н.р. педагоги закладу підвищували педагогічну майстерність через різноманітні види діяльності, а саме:

 • курси підвищення кваліфікації, організовані при ТОКІППО (пройшли 4 вчителів закладу), ТКМЦ НОІМ (пройшли 12 вчителів);
 • через онлайн-курси;
 • через участь у тренінгах, вебінарах, форумах, конференціях, трансфер-містечка інноваційних можливостей  #T’mistechko, круглих столах, семінарах, інших формах методичної роботи ТКМЦ НОІМ, ТОКІППО;
 • через залучення учнів до участі в інтернет-олімпіадах:

- ІІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з англійської мови (вчитель Мамрош А.А., Сікора Г.І.); з математики (вчитель Атаманчук О.І.); олімпіада з предметів початкової школи (вчитель Лучишин С.М.);

- Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Весна 2019» з географії (вчитель Романишин О.М.); вчителі закладу отримали свідоцтва за підготовку переможців;

 • робота на сайті Learning apps – використання готових та створення власних завдань в інтерактивній формі для усіх предметів шкільної програми;
 • на інструктивно-методичних нарадах здійснено розгляд та аналіз листів, інструкцій МОН України, ТКМЦ НОІМ, планування роботи педагогів,  презентація  передового досвіду вчителів гімназії.

Проведення семінарів на базі Тернопільської класичної гімназії

Педагоги Тернопільської класичної гімназії активно діляться професійними вміннями беручи участь у  різних формах методичної роботи.

У 2018-2019 н.р. на базі Тернопільської класичної гімназії спільно з ТКМЦ НОІМ управління освіти і науки Тернопільської міської ради та ТОКІППО було організовано та проведено 6 методичних заходів для педагогічних працівників міста та області:

Дата

Назва заходу

Відповідальний

13.11.

2018 р.

Семінар-практикум для працівників психологічної служби області – курсантів ТОКІППО «Використання методу казкотерапії в роботі працівника психологічної служби»

Практичний психолог

Квілінська М.А.

15.11.

2018 р.

Наскрізна локація освітнього трансфер-містечка інноваційних можливостей #T’mistechko для лідерів учнівського самоврядування, педагогів-організаторів, бібліотекарів, вчителів громадянської освіти і правознавства на тему «Успішна соціалізація сучасної дитини в контексті синергетичної взаємодії учасників освітнього процесу»

ЗД з НВР Клименко М.В., педагогічні працівники, зав. бібліотеки

12.12. 2018р. 

Засідання дидактично-експертної групи вчителів хімії м. Тернополя з питань розробки тематичного оцінювання і контрольних робіт з хімії у 10 класі за новою програмою у форматі ЗНО

Вчитель хімії

Биць Т.В.

14.02.

2019 р.

Семінар на тему «Екологічний аспект в освітньому процесі»

Вчитель хімії

Биць Т.В.

23.04.

2019 р.

Засідання творчої групи бюро інновацій «Інсайт» з теми «Креативний простір учителя УМЛ»

Голова ф/с Підручняк О.П., вчителі УМЛ, вчителі математики Михайлишин О.І., Атаманчук О.І.

05.03.

2019 р.

Засідання інтервізійної групи психологів ЗЗСО «Складні випадки у консультативній роботі психолога з педагогами»

Практичний психолог

Квілінська М.А., вчитель Атаманчук О.І., кер. гуртка бісероплетіння Паскевич І.Г.

 

Участь у проектах

І. Участь ТКГ у Міжнародному проекті «Вдосконалюй свої мрії 2019» - залучено учнів III, VI iVII гімназійних класів. Координатор проекту від України - вчитель англійської мови Холоденко Т.В.

ІІ. Участь вчителів, класів у проектах  «Зустрічі з цікавими особистостями»: Ольгою Атаманчук, Вірою Пароновою, Тамарою Ткачук-Гнатович - поетесами рідного краю; майстринею-лялькаркою Барладин Анною; студентами Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, Рублевською Наталією Володимирівною (викладачем, асистентом кафедри обр.мист., дизайну та методики викладання ТНПУ); учні 2-А та 2-Б початкових класів (вчителі Дуліба А.М., Проник О.П.) відвідали пожежно-технічну виставку Управління ДСНС України в Тернопільській області (організував зустріч заступник начальника Управління ДСНС України в Тернопільській області Терлецький Роман Ярославович).

ІІІ. Учні VI, VIІ гімназійних (10, 11) класів Тернопільської класичної гімназії 21 березня 2019 року взяли участь у Networking «Основи формування особистого бюджету» (в рамках Всесвітнього тижня грошей). Організували та провели захід факультет фінансів Тернопільського національного економічного університету к.е.н., доценти кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Дем’янюк А. В., Савчук С. В. та Гупаловська М. Б., за підтримки д.е.н., професора кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Кізими Т. О. та декана факультету фінансів к.е.н., доцента Кізими А. Я.

IV. Зустріч з волонтерами Корпусу Миру. Метою заходу є залучення волонтерів Корпусу Миру США в Україні для створення атмосфери повного занурення в англомовне середовище та можливості перевірити свої комунікативні навички школярами міста.

10 квітня 2019 року захід було організовано з ініціативи викладачів кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови ТНПУ ім. В. Гнатюка в рамках проведення профорієнтаційної роботи для учнів 10-11-х класів ЗЗСО міста Тернополя.

V. Формування іншомовної компетентності гімназистів відбувалося і в процесі спілкування з волонтерами просвітницької благодійної організації «Епоха 2.2» (12 березня 2019 року). Організатор зустрічі - вчитель англійської мови закладу Холоденко Т.В.

VІ. Участь ТКГ у Міжнародному проекті «Школи: партнери майбутнього»

Заступник директора з навчальної роботи Клименко М.В. 05-11.03.2019 р. взяла участь у щорічній зустрічі директорів шкіл-партнерів ініціативи «Школи: партнери майбутнього» (PASCH), яка відбулася у м. Берліні (Німеччина). Програма поїздки складалася з відвідування навчальних закладів і громадських організацій, зустрічі з випускниками ВУЗів, представниками освітніх структур, представниками Гете-інституту в Німеччині.

Участь педагогів німецької мови закладу у  методичних заходах, організованих в рамках Міжнародному проекті «Школи: партнери майбутнього»

Дата

Захід

Місце проведення

Вчитель

18-22.02. 2019

Міжнародні вчительські збори в рамках ініціативи «Школи: партнери майбутнього», відвідання освітньої виставки «didacta 2019»

м.Кельн (Німеччина)

Остапенко С.В.

04-05.04.

2019

Семінар «Методика дидактика на уроках німецької мови»

м. Київ

Рейтор М.В.

07-13.07. 2019

 

13-27.07.

2019

Супроводжуючий вчитель команди учнів з України у літній мовний табір в Німеччині

 

Семінар L.2.4. «Мова, країнознавство і культурне навчання»

м. Дудерштадт (Німеччина)

 

 

м. Дюссельдорф (Німеччина)

Мудрик О.Б.

 

VІІ. Участь у міжнародному проекті eTwinning Plus. Педагоги та учні гімназії беруть активну участь у проектах:

 • «Voluntary Tourism Delegates» (вчитель Сікора Г.І.),
 • «Skype explorers.» (вчитель Єлфімова С.В.),
 • «WWW What a Wonderful World» (вчитель Холоденко Т.В.).

Вчитель Холоденко Т.В з відзнакою завершила курси «eTwinning online school та International online course».

 

Участь вчителів англійської мови у методичних заходах, організованих в рамках міжнародного проекту eTwinning Plus

Дата

Захід

Місце проведення

Вчитель

 1.  

eTwinning Plus Practical Session

м. Київ

Холоденко Т.В.

 1.  

Тренінг програми eTwinning Plus

м. Київ

Холоденко Т.В., Єлфімова С.В.

                      

Педагоги закладу свої професійні напрацювання відображають і в друкованих працях:

 • у періодичних фахових виданнях,
 • онлайн публікаціях на Методичному порталі, на сайті «На урок».

Їх за 2018-2019 н.р. 11 – це конспекти уроків, сценарії позаурочних заходів:

Вчитель математики Михайлишин О.І. отримала Відзнаку «Вибір редакції» від видавництва «Плеяди» за розробку заходу «Математичний калейдоскоп» для учнів 10 класів. Вчитель математики Атаманчук О.І. нагороджена дипломом учасника онлайн конкурсу навчальних розробок «Вчительська десятка» від освітнього проекту «На урок».

 

Атестація педагогічних працівників

У 2018-2019 н.р. атестувалося 15 педагогічних працівників. Зокрема:

- проатестовано на відповідність раніше присвоєній категорії – 11 чол.;

- присвоєно педагогічне звання «старший вчитель» - 2 чол.;

- присвоєно педагогічне звання «вчитель-методист» - 3 чол.;

- відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший вчитель» - 2 чол.;

- відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вчитель-методист» - 2 чол.

 

Виховна робота

Відповідно до річного плану роботи закладу педагогічний колектив працював над виховною проблемою: «Формування ключових компетентностей гімназиста через використання інноваційних технологій».

Організація позаурочної навчально-виховної роботи зосереджувалась на моделюванні наскрізного виховного процесу, спрямованого на формування системи цінностей школярів, їх особистісної життєвої позиції як громадянина і патріота своєї держави. Реалізація завдань виховної роботи здійснювалася через систему загальногімназійних, класних, позакласних заходів, які охоплювали усі напрямки виховання та відповідали календарю пам’ятних і ювілейних дат. Враховувалися вікові особливості учнів, їх уподобання, інтереси та традицій закладу.

До позаурочної навчально-виховної роботи гімназії були залучені класні керівники, вчителі-предметники, практичний психолог, соціальний педагог, педагог-організатор, керівники гуртків, учнівське самоврядування, бібліотекар, а також батьки учнів, представники громадських організацій та місцевих органів влади.

Національно-патріотичне виховання здійснювалося через залучення учнів до активної соціально-громадянської діяльності, проведення тематичних лінійок («З рідним словом міцніє держава»), уроків мужності («Єднання заради Незалежності», «Україна починається з мене»), уроків пам’яті («Героїзм юних українців», «Хай палають свічки пам’яті загиблих героїв»), екскурсії, акції («Запали свічку», «Усі у вишиванках»), реалізацію проектів, участь у загальноміських заходах.

П’ятий рік у гімназії триває проект «Волонтерство заради миру» по збору продуктів харчування для воїнів АТО. Керує роботою проекту вчитель Романишин О.М. У цьому навчальному році - до дня Захисника України та до Великодних свят було зібрано 37 ящиків з продуктами харчування та передано логістичному центру для транспортування у зону проведення Операції Об’єднаних Сил.

Велика подяка батькам учнів гімназії за допомогу у проведенні зазначеної благодійної акції та ряду інших акцій, які будуть перераховані згодом.

Превентивне виховання здійснювалось через участь учнів у тренінгах «Я живу у правовій державі», «Планета толерантності», бесідах, участі у загальнонаціональному право просвітницькому проекті «Я маю право», тематичних уроках за участі представників Головного територіального управління юстиції в Тернопільській області (Атаманчук Н.М.; Шиманської В.О. та Робушняк І.П., Гути О.М., Завадської С.З.);  дільничого офіцера поліції Тернопільського відділення поліції Головного управління національної поліції (Микитіна Н.І.); представника регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області (Карого В.В.)

У грудні 2018 року проведено засідання батьківського всеобучу на тему «Превентивне виховання у сім’ї. Що батькам потрібно знати про булінг». До заходу були залучені священик церкви Івана Богослова о. Василій, спеціалісти з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції в Тернопільській області Ратушняк І.П., Шиманська В.О. та завідувач сектору аналітики і статистики ГТУ юстиції в Тернопільській області Галько М.В.

У міському етапі конкурсу «Безпека в житті – життя в безпеці-2019» Дригуш Денис нагороджений грамотою управління освіти і науки Тернопільської міської ради за ІІ місце у зазначеному конкурсі (керівник Паскевич І.Г.)

У закладі здійснювався контроль за відвідуванням учнями гімназії.

Як наслідок проведеної право просвітницької роботи - учнів, які стоять на внутрішкільному обліку, у закладі немає.

Фізичне виховання як невід’ємна складова превентивної освіти реалізувалася через участь учнів у чемпіонаті м. Тернополя зі спортивного (пішохідного) туризму. Як підсумок учні – учасники команд (6 учнів) отримали ІІІ юнацький розряд (керівник Романишин О.М.),  у змаганнях школярів (6-11 класи) з орієнтування на місцевості «Золота осінь – 2018», у міському етапі змаганнях «Перші кроки», у фізкультурно-патріотичному фестивалі «Нащадки козацької слави», тощо.

Художньо-естетичне виховання формувалося в учнів під час перегляду вистав («Майська ніч», свят (Андріївські вечорниці, Святий Миколай,); зустрічей з відомими людьми краю; відвідування музеїв під час екскурсійних поїздок; участі у міських заходах та конкурсах («Свята Покрова», «Замість ялинки – зимовий букет», у міському огляді-конкурсі фольклорних колективів «Від Катерини до Водохреща» (у номінації «Водіння Меланки і Кози» творчий колектив закладу зайняв І місце, художні керівники Береза О.В., Гукалюк І.О., Смачило Д.В.).

На формування екологічного виховання були спрямовані екологічні акції. У закладі реалізується освітній проект щодо впровадження культури сортування відходів у місцевих школах та громадах, організований фондом Кличка «Zero Waste School». У його рамках 25.09.2018 - проведено загальноміський захід «Зробимо своє місто кращим» (відповідальні Береза О.В., Биць Т.В., Романишин О.М.).

Участь у конкурсі пошукових і науково-дослідницьких робіт Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» за напрямком «Географія рідного краю» (робота учнів V-Б гімназійного класу «Дослідження причин зникнення води у джерелі в парку Національного відродження м. Тернополя» зайняла І місце на міському етапі, керівник – Биць Т.В.).

Учениця V-Б гімназійного класу Хавро Вероніка визнана переможцем обласної краєзнавчої конференції «Роде наш красний, роде наш прекрасний» за напрямком «Географічне краєзнавство».

Екскурсійно-краєзнавча робота проводиться у закладі на задовільному рівні. Протягом року проведено 20 екскурсійних поїздок до яких залучено 356 учнів, що становить 63,5% від загальної кількості.

Професійна орієнтація формувалась через зустрічі-презентації з викладачами вузів, форумі професійної освіти, профорієнтаційні заняття, роботу в клубі спілкування організованому працівниками центру зайнятості за участі практичного психолога Квілінської М.А.

Щоб виховати творчу, здорову, соціально активну, успішну особистість навчання у закладі має наповнюватись духовно-моральними складовими ціннісних орієнтацій. Духовне виховання здійснюється через співпрацю з церквою Івана Богослова та проведення уроків духовності, через позакласні заходи зазначеного напрямку, відвідування учнями гуртка з Основ християнської етики. Традиційно у травні місяці учні 3-х початкових класів приступають до першої сповіді та першого причастя. Цьогоріч наставниками для дітей були вчителі початкових класів Швидка О.П., Осадчук Т.І., вчитель основ християнської етики Береза О.В. та священник церкви Івана Богослова  отець Василій.

Учнівське самоврядування гімназії під керівництвом педагога-організатора Берези О.В. та з березня місяця педагога-організатора Генкул Л.М. за підтримки практичного психолога, соціального педагога та класних керівників брали участь:

 • у ІІІ Всеукраїнському фестивалі дитячого кіно, анімації і телебачення «Кінохвилька 2019» нагороджені подякою за участь у конкурсі соціального ролика на екологічну тематику (керівник Генкул Л.М.)
 • у загальноміській акції «Миколай про тебе не забуде» (зібрано та передано солодощі, іграшки, шкільне приладдя дітям-сиротам, дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей);
 • у акції по збору вживаного одягу організованій товариством Червоного Хреста;
 • у акції до Дня людей похилого віку по збору продуктів харчування
 • у акції благодійної організації «Вірні друзі» по збору кормів для безпритульних тварин;
 • у циклі зустрічей організованих благодійним фондом «Єднання поколінь» в рамках міського проекту «Роби це заради майбутнього»

Крім того учениця Бойко Софія представляла гімназію на очному етапі міського конкурсу «Учень року».

Наказом управління освіти і науки Тернопільської міської ради відзначено належну роботу учнівського та педагогічного колективу закладу щодо створення соціально-педагогічних умов ефективної організації учнівського самоврядування, розвитку ціннісних орієнтацій учнів, формування в них громадянської активності.

Цього навчального року у гімназії працювали Гуртковою роботою охоплено 135 учнів, що становить 24,7% від загальної кількості.

 

Забезпечення організації харчування. Соціальний захист

Для збереження здоров’я усіх учнів гімназії, забезпечення їх повноцінним та раціональним харчуванням в закладі організовано гаряче харчування, функціонує буфет. Організація харчування ведеться відповідно до нормативних документів. Організацію харчування у гімназії здійснює фізична особа-підприємець Півторак Володимир Михайлович.

Діти визначених наказом категорій харчуються безкоштовно. Учні 1-11 класів харчуються за кошти батьків. Учні гімназії на 100% охоплені гарячим харчуванням.

З січня 2019 року вартість харчування учнів пільгових категорій становить 18 грн.

Від плати за харчування у гімназії звільнені:

учнів з числа сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (за рахунок коштів міського бюджету) таких учнів у гімназії 4;

учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (за кошти міського бюджету) – 1 учениця;

Діти, один з батьків яких загинув у районі проведення АТО – 1 учениця

діти осіб визнаних учасниками бойових дій – 26 учні

Станом на сьогодні в гімназії навчається 95 дітей пільгових категорій, з них: 1 дитина позбавлена батьківського піклування, 52 дітей із багатодітних сімей, 9 дітей-інвалідів, 7 напівсироти, 26 дітей, батьки яких є учасниками бойових дій сході України.

Діти пільгових категорій безкоштовно відвідували заходи, які відбувалися у гімназії (планетарій, цирк), міські свята, присвячені дню Святого Микола, Новому року, Великодню.

Від оплати за надані платні освітні послуги у гімназії в 2018-2019 н.р. на 100% звільнено 2 учнів (1 дитина, позбавлена батьківського піклування та 1 дитина чий батько загинув під час участі в АТО).

Оздоровлення дітей даних категорій здійснюється за кошти місцевого бюджету в літньому оздоровчому таборі.

 

Робота психологічної служби

Велику роль в налагоджені гармонійних стосунків між усіма учасниками освітнього процесу в гімназії відіграє психолого-педагогічна служба.

Практичним психологом Квілінською М.А. та соціальним педагогомЧарнош А.І. проводиться систематична робота щодо недопущення конфліктних ситуацій в класних колективах, налагоджено співпрацю з вчителями та батьками учнів. Впродовж навчального року з усіма учасниками освітнього процесу систематично проводилась групова діагностика, соціально-психологічні, педагогічні дослідження, індивідуальна діагностика та індивідуальне консультування.

 

Робота бібліотеки

Протягом 2018-2019 навчального року бібліотекар Хома О.А. працювала в тісній співпраці з педагогічним колективом гімназії.

До бібліотеки гімназії записано 267 учнів і працівників закладу. Кількість книговидач 5600.

У 2018-2019 н.р. надійшло 1472 примірники підручників для 1-х, 5-х, 10-х класів, 42 примірники художньої та довідкової літератури.

Станом на сьогодні наявно 9900 примірників підручників та 1617 книг основного фонду художньої літератури. 100% учнів гімназії забезпечені підручниками.

Протягом року бібліотекарем проведено ряд заходів, спрямованих на підвищення читацької активності та інформаційної культури читачів. Систематично в закладі проводиться акція «Подаруй бібліотеці книгу», бесіди про роль бібліотеки і культуру читання.

Бібліотечний фонд гімназії переведено з системи ББК на європейську систему індексації УДК.

 

Медичне обслуговування

Медичне обслуговування учнів і працівників закладу організовано відповідно до нормативно-правових документів. Обладнано медичний кабінет. Відповідно до плану роботи працює сестра медична – Дежина Н.А., яка забезпечує планове і систематичне медичне обслуговування учнів.

Належно ведеться вся документація з питань медичного обслуговування дітей в закладі.

Двічі на рік проводяться перевірки стану зору учнів; перевірки на педикульоз і коросту, оформляються протоколи медико-педагогічного контролю на уроках фізичної культури.

Ведуться листки здоров’я, сформований список учнів віднесених до спецпідготовки чи звільнених від уроків фізичної культури (до основної групи належать 512 учнів, до спецгрупи – 40, підготовчої - 3, звільнених  - 2 учнів).

Щоденно медичною сестрою здійснюється контроль за роботою харчоблоку, за повітряно-тепловим режимом гімназійних приміщень.

Медичний кабінет забезпечено лікарськими засобами для надання невідкладної допомоги (придбано медикаментів на суму 2170 грн.).

 

Охорона праці та забезпечення безпеки життєдіяльності у школі

Робота з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності закладу спрямована на дотримання правил безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу та запобігання виробничому, дорожньо-транспортному травматизму, дотримання вимог санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки, збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу та ведеться відповідно до нормативно-правових актів.

Стан приміщень навчального закладу та параметри мікроклімату задовільні, відповідають вимогам гігієни навчання та праці. Працівники закладу своєчасно проходять медичні огляди. Електромережа у навчальному закладі встановлена відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Щороку проводиться повірка опіру ізоляції та заземлення і занулення, що підтверджена відповідними актами, проводиться перевірка технічного стану та перезарядка вогнегасників.

В закладі розроблені інструкції з охорони праці для працівників за професіями, на окремі види робіт, інструкції з пожежної безпеки, з безпеки життєдіяльності для учнів.

З працівниками закладу постійно проводяться всі види інструктажів, які фіксується у відповідних журналах реєстрації інструктажів.

Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться із учнями закладу. Класні керівники ведуть журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності.

Питання охорони праці та попередження травматизму обговорюється нарадах при директорові. В 2018-2019 році трав виробничого характеру не було, зафіксовано один випадок невиробничого травматизму.

В навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, травматизму учасників освітнього процесу.  За 2018 рік в закладі було 8 травм, з них 2 спортивні.

Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються та проводяться профілактичні заходи.

 

Фінансово-господарська діяльність

Актуальним завданням залишається покращення матеріально-технічної бази кабінетів, усього приміщення гімназії, оскільки імідж закладу формується не лише завдяки навчальним досягненням учнів, але й загальному враженню від будівлі, інтер’єру, прилеглої території, умов навчання та праці.

Загальний фонд

За 2018 – 2019 навчальний рік по загальному фонду гімназії поступило -  8 млн. 843,9 тис. грн. коштів освітньої субвенції та коштів, виділених місцевим бюджетом.

З них з вересня 2018 р. по червень 2019 р. було використано на виплату заробітної плати – 5 млн. 734 тис. грн., та сплачено податків державі на суму 1 млн. 361 тис. грн. На протязі н.р. виплачувались премії працівникам до ювілейних дат та в грудні 2018 р. виплачено премію всім працівникам гімназії  за підсумками року.  Оплачено комунальні послуги за тепло-, водо-,  електроенеро- постачання, проведення дератизації, вивіз сміття, оплату інтернету та зв’язку, послуги з програмного забезпечення на суму 736 тис. грн.

Для покращення матеріально-технічної бази гімназії придбано багатофункціональні принтери (3 шт.). Окремі класні приміщення частково доукомплектовані придбаними шкільними партами та стільцями, та комп’ютерними столами для кабінету інформатики на суму 24,7 тис. грн. Для проведення занять з фізичної культури придбано м’ячі баскетбольні, футбольні та набори для бадмінтону, мати фізкультурні на суму –  12 тис. грн.

Оновлено матеріально-технічну базу кабінету біології. На суму 22,2 тис. грн. придбано  мікроскопи та лупи навчальні для  практичних занять.

Для  покращення   прибирання  шкільної території придбано мотокосу.

З метою дотримання вимог протипожежної безпеки виділено кошти  на заправку вогнегасників та протипожежних рукавів.

Гімназією придбано різноманітні миючі та дезінфікуючі засоби, канцелярські товари, класні журнали та фарби для фарбування панелей коридору.

За 2018 – 2019 навчальний рік гімназією оплачено курси підвищення кваліфікації працівників з цивільному захисту на суму 1,4 тис. грн.

Закладом оплачено послуги по заправці картриджів, ремонту комп’ютерної техніки, обслуговування тривожної кнопки та відео спостереження та інші поточні видатки  (в т.ч оплачено  санепідемстанції за медогляд працівників 10,0 тис.грн.).

Здійснено харчування учнів соціально-незахищених категорій на суму 73,6 тис. грн.

З коштів міського бюджету виплачено стипендію міського голови в галузі освіти для обдарованих дітей  Бойко С. - 2,7 тис. грн.

 Додатковими джерелами фінансування в ТКГ  є платні освітні послуги., кошти від надання яких поступають на спеціальний фонд  гімназії

За надані освітні навчальні послуги за 2018 – 2019 навчальний рік гімназією отримано – 964 тис. 175 грн. з яких станом на  початок червня 2019 року оплачено працю працівників та сплачено податків на загальну суму 615,0 тис. грн. та 135,0тис. грн. відповідно.

За рахунок спеціального фонду:

- придбано електротовари - 1,4 тис. грн, доукомплектовано  комп’ютерний  клас  на суму – 5,3 тис. грн.;

- придбано художню літературу для поповнення бібліотечного фонду  на загальну суму – 2,0 тис. грн.;

- придбано в Методичний кабінет захисні жалюзі вартістю - 2,1 тис.грн.

  Виділено кошти на дезінфікуючі та миючі засоби, канцелярські товари, лак для актового залу та закуплено фарби для поточного ремонту коридорів  на суму 13,0 тис. грн.;

Гімназія стимулювала учнів-переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін у 2018 – 2019 навчальному році, виплативши їм премії та мат допомоги  на суму 7,1 тис. грн.

За 2018 – 2019 н. р. зі спецфонду гімназії оплачено за комунальні послуги – 22,7 тис. грн.

З фонду розвитку міста виділені та освоєні кошти в сумі 200,0 тис. грн. на капітальний ремонт будівлі  гімназії, а саме частковий ремонт даху та заміна вхідних дашків.

НУШ

На придбання обладнання і матеріалів довгострокового користування виділено 10417,00 грн. З них на суму 10298,00 грн. придбано проектор для 1-х початкових класів.

Для придбання меблів для НУШ виділено 78350 грн.:

69998,00 грн. проплачено за парти і стільці для першокласників,

8352,00 грн. проплачено за меблі (шафи, стелажі) в кабінети 1-х початкових класів).

На суму 39147,00 грн. придбано дидактичні матеріали. Усі кошти використані в повному обсязі для закупівлі роздаткового матеріалу.

 

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян

1. Дисциплінарна практика:

У 2018 – 2019 навчальному році дисциплінарних стягнень не було.

2. Аналіз звернень громадян з питань діяльності закладу освіти.

За період з вересня 2018 року по травень 2019 року було тринадцять особистих звернень громадян, які розглянуто і задоволено відповідно до резолюцій керівника закладу.

 

Поділіться з друзями:
Авторизація

                      

   Розклад дзвінків:

1-і початкові класи

1. 08.30-09.05

2. 09.25-10.00

3. 10.30-11.05

4. 11.35-12.10

5. 12.30-13.05

2-4-і початкові класи

1. 08.30-09.10 

2. 09.25-10.05

3. 10.30-11.10

4. 11.35-12.15

5. 12.30-13.10

І-VII гімназійні класи

1. 08.30-09.15

2. 09.25-10.10

3. 10.30-11.15

4. 11.35-12.20

5. 12.30-13.15

6. 13.25-14.10

7. 14.20-15.05

 

 

Структура 2021/2022 навчального року.

   І семестр: 01.09.2021 – 24.12.2021;

   ІІ семестр: 10.01.2022 – 07.06.2022;

       осінні канікули: 25.10.2021 – 31.10.2021;

       зимові канікули: 25.12.2021 - 09.01.2022;

       весняні канікули: 28.03.2022 - 03.04.2022.

 

”Національна
”Національна
Загальні новини