Наказ про підвищення кваліфікації педагогічними працівниками в 2022н.р.

04.04.2022   Administrator   Категорія: Курси підвищення кваліфікації

ТЕРНОПІЛЬСЬКА  КЛАСИЧНА ГІМНАЗІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

46020,  Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Вербицького, 3,

тел/факс (0-352) 26-19-20, 26-52-07                 код ЄДРПОУ 24631923

 

НАКАЗ

26.01. 2022                                                            № 17

 

 

Про підвищення кваліфікації

педагогічними працівниками

Тернопільської класичної гімназії

у системі неперервної

післядипломної освіти

на базі ТКМЦ НОІМ у 2022 році

 

         Керуючись Законами України «Про освіту» (ст. 18, 59), «Про повну загальну середню освіту» (ст. 22, 23, 51), «Про вищу освіту» (ст. 60), Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (зі змінами), який затверджений постановами Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800, від 27.12.2019 №1133, постановами та розпорядчими документами Кабінету Міністрів України і Міністерства освіти і науки України щодо організації освітнього процесу в закладах освіти в умовах пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України з питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії (наказ від 16.07.2018 № 776 «Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти», від 18.10.2019 № 1313 «Деякі питання організації та проведення супервізії»), від 04.12.2020 № 1504 «Деякі питання професійного розвитку науково-педагогічних працівників», листи від 04.11.2019 № 1/9-683 «Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників», від 04.03.2020 №1/9-141 «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти», від 12.06.2020 №1/9-323 «Щодо проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах послаблення карантинних обмежень», від 27.07.2020 №1/11-5026 «Щодо пропозицій виходу з кризи, пов’язаної з COVID-19», наказу Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу від 21.01.2022 № 01-НО «Про організацію освітнього процесу в системі неперервної післядипломної освіти ТКМЦ НОІМ у 2022 році», з метою організації та забезпечення безперервного професійного розвитку педагогічних працівників Тернопільської класичної гімназії

 

 

НАКАЗУЮ:

          1. Заступнику директора з навчальної роботи Баляк С.В.:

1.1. Ознайомити педагогічних працівників закладу із наказом Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу від 21.01.2022 № 01-НО «Про організацію освітнього процесу в системі неперервної післядипломної освіти ТКМЦ НОІМ у 2022 році».

1.2. Довести до відома педагогічних працівників Тернопільської класичної гімназії, що з розкладом занять зі слухачами курсів підвищення кваліфікації можна ознайомитися в органайзері ТКМЦНОІМ, а розпорядчими документами ТКМЦНОІМ, що стосуються організації освітнього процесу в системі неперервної післядипломної освіти - на сайті неперервної післядипломної освіти ТКМЦ НОІМ www.info.osvita.te.ua в рубриці «Неперервна освіта».

         1.3. Затвердити рішенням педагогічної ради План підвищення кваліфікації педагогічних працівників Тернопільської  класичної гімназії на 2022 рік. 

         1.4. Відповідно до затвердженого Плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників Тернопільської класичної гімназії на 2022 рік укласти з суб’єктами підвищення кваліфікації договори про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників (п. 20 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників України (зі змінами).

        2. Адміністрації Тернопільської класичної гімназії:

        2.1. Направити на курси підвищення кваліфікації, організованих ТКМЦ НОІМ, вчителів Тернопільської класичної гімназії - слухачів відповідних категорій, зарахованих у навчальні групи з вивчення обраних курсів протягом 2022 року (Додаток).

        2.2. Сприяти участі педагогічних працівників у заняттях навчальних груп системи неперервної освіти при ТКМЦ НОІМ.

        2.3. Створити умови  для роботи педагогічних працівників закладу (практичного психолога Квілінської М.А., вчителя початкових класів Беркити З.Є., вчителя хімії Биць Т.В.), які є авторами окремих розділів ліцензованих освітніх програм і викладачами курсів підвищення кваліфікації ТКМЦНОІМ, відповідно до додатків 1, 3, 4, 5 наказу ТКМЦ НОІМ від 21.01.2022 № 01-НО «Про організацію освітнього процесу в системі неперервної післядипломної освіти ТКМЦ НОІМ у 2022 році» .

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор Тернопільської

класичної гімназії                                                                                                  Оксана БОЙЦУН

 

 

Баляк Світлана