ПЛАН-ГРАФІК підвищення кваліфікації при ТКМЦ НОІМ педагогічних працівників Тернопільської класичної гімназії у 2022 році

04.04.2022   Administrator   Категорія: Курси підвищення кваліфікації

 Додаток 1

до наказу Тернопільської

класичної гімназії

 від 26.01.2022 № 17

 

ПЛАН-ГРАФІК

підвищення кваліфікації при ТКМЦ НОІМ

педагогічних працівників Тернопільської класичної гімназії

у 2022 році

 

Шифр групи

Тема розділу освітньої програми

Викладач

Кількість  годин

Терміни навчання/ форма навчання

Прізвище імя по батькові

педагогічного працівника

 

Програма «Соціогуманітарні аспекти професійного розвитку педагогічних працівників»

СГМ_2_3

Організація ефективного і безпечного освітнього середовища

Кордуба Наталія Ярославівна

10

квітень /

змішана

Береза О.В.

Гордійчук Н.Я.

СГМ_4_3

Відкриті батьківські студії: мудрість родинної педагогіки

Сампара Оксана Володимирівна

12

жовтень/

дистанційна  

 

Березюк Н.Р.

Биць Т.В.

Паскевич І.Г.

СГМ_5

Моделювання організаційної культури навчального закладу

Шевчук Ярослав Дмитрович

12

лютий/

дистанційна 

Котляр І.Я.

СГМ_7_2

Створення сприятливого соціально – емоційного освітнього середовища навчального закладу

Смолей Василь Васильович

6

лютий/

дистанційна  

 

Атаманчук О.І.

Остапенко С.В.

Рейтор М.В.

СГМ_8_3

Моделювання позитивно розвиткового середовища навчального закладу

Нюня Тетяна Любомирівна

12

березень/

дистанційна   

Котляр І.Я.

СГМ_9_1

Використання ідей Української Хартії вільної людини в освітньому процесі

Вівчар Андрій Дмитрович

4

вересень

Гордійчук Н.Я.

 

 

СГМ_11_7

Школа безпеки. Безпека здоров’я

Козловська Лариса Петрівна

10

квітень/

дистанційна   

Тимчук В.М.

СГМ_13_2

Супервізія в освітньому процесі. Модуль1

Смолей В.В.

Гордіюк Н.М.

Несмашна Г.Є.

12

лютий/

дистанційна  

Квілінська М.А.

 

Програма «Загальнопрофесійні освітні технології та інструменти діяльності педагогічних працівників»

ЗПМ_1_2

Розвиток критичного мислення учнів при викладанні різних навчальних дисциплін

Зарічна

Олена Василівна

    10

березень

Тимчук В.М.

ЗПМ_2_3

Формування інноваційної культури вчителя. Готовність  вчителя до інноваційної діяльності. Інноваційні технології навчання

Козловська

Лариса Петрівна

16

листопад

Береза О.В.

ЗПМ_6_2

Квест–технологія в навчанні. Методика створення та проведення веб – квестів

Подобівський Володимир Степанович

6

лютий

Підручняк О.П.

ЗПМ_7

Методичні аспекти впровадження скрайбінгу як інформаційно-комунікаційної технології

Подобівський Володимир Степанович

6

лютий

Підручняк О.П.

ЗПМ_13_2

Сучасні електронні ресурси для ефективної організації освітнього процесу у навчальному закладі

Подобівський Володимир

Степанович

8

березень

Антіфорова Н.Г.

Вишитицька Г.В.

Баляк  С.В.

Беркита З.Є.

Жигайло О.І.

Лайбіда М.М.

Лучишин С.М.

Малоїд В.А.

Осадчук  Т.І.

Петрик С.О.

Проник О.П.

Судомир Л.В.

Швидка О.П.

ЗПМ 18_2

Персональний сайт (блог) – імідж сучасного освітянина

 

Мурза Світлана Зіновіївна

Новосад Олександр Віталійович

12

квітень

Котляр І.Я.

ЗПМ 21_2

SMART – технології при викладанні навчальних предметів

Штокало Марія Леонідівна

Подобівський Володимир Степанович

9

листопад

Беркита З.Є.

Жигайло О.І.

Лайбіда М.М.

Лучишин С.М.

Малоїд В.А.

Осадчук  Т.І.

Петрик С.О.

Проник О.П.

Судомир Л.В.

Швидка О.П.

ЗПМ_22

Комп’ютерна графіка в роботі вчителя

Чайка Галина Адамівна

8

жовтень

Хома О.А.

ЗПМ_24_2

Інтернет-ресурси для опитування та тестування

Подобівський Володимир Степанович

9

жовтень

Беркита З.Є.

Жигайло О.І.

Лайбіда М.М.

Лучишин С.М.

Малоїд В.А.

Осадчук  Т.І.

Петрик С.О.

Проник О.П.

Судомир Л.В.

Швидка О.П.

Михайлишин О.І.

Сосна М.Г.

ЗПМ_26

Здоров’язбережувальні  технології та їх впровадження в освітній процес. Здоров’я збережувальні аспекти сучасного уроку

Гдаль Божена Богданівна

8

жовтень

Паскевич І.Г.

Савіцька У.О.

ЗПМ_28_5

Мовна комунікація в педагогічній діяльності

Задорожна Олександра Михайлівна

Гапон Леся Олексіївна

18

квітень-травень

Котляр І.Я.

ЗПМ_29_2

Стратегії формувального оцінювання в  5–11 класах

Задорожна Олександра Михайлівна

8

вересень

Гордійчук Н.Я.

Клименко М.В.

Король Г.В.

Куртяк І.О.

Кусьмій Н.В.

Мамрош А.А.

Михайлишин О.І.

Мудрик О.Б.

 

Програма «Науково-методичні підходи до удосконалення освітнього процесу»

ФФМ_6_1

Розвиток творчих здібностей молодших школярів з використанням елементів ейдетики, теорії рішення винахідницьких задач (ТРВЗ). Модуль 1

Брацун Вікторія Віталіївна

8

Березень ранок

Савіцька У.О.

 

ФФМ_8_2

Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи

Роговська Лілія Ігорівна Цибульська Світлана Анатоліївна

10

червень змішана

Беркита З.Є

ФФМ_10_1

Організація роботи з підручником на уроках у початковій школі

Беркита Зоряна Євгенівна

9

жовтень

Антіфорова Н.Г.

Богай С.В.

Вишитицька Г.В.

Савіцька У.О.

ФФМ_10_2

Організація роботи з підручником на уроках у початковій школі

Беркита Зоряна Євгенівна

9

вересень

Баляк  С.В.

Жигайло О.І.

Лайбіда М.М.

Лучишин С.М.

Малоїд В.А.

Осадчук  Т.І.

Петрик С.О.

Проник О.П.

Судомир Л.В.

Швидка О.П.

ФФМ_12_1

LEGO-технології в освітньому процесі

Підлатюк Ольга Михайлівна

7

лютий ранок

Антіфорова Н.Г.

Вишитицька Г.В.

ФФМ_13_1

Інноваційні форми роботи вихователя ГПД як засіб формування ключових компетентностей та наскрізних вмінь

Шевченко Наталія Теодорівна

5

жовтень ранок

Антіфорова Н.Г.

Вишитицька Г.В.

ФФМ_14

Формування здоров’язбережувального середовища  в системі роботи ГПД

Крижанівська Стефанія Георгіївна

4

квітень

Вишитицька Г.В.

ФФМ_15

Інтерперетація літературного твору на уроках літератури рідного краю та уроках позакласного читання

Задорожна Олександра Михайлівна

8

лютий

Тимчук В.М.

ФФМ_16

Актуальні проблеми методики викладання української літератури в Новій українській школі

Гапон Леся Олексіївна

Зарихта Ольга Володимирівна

28

березень-квітень

Підручняк О.П.

ФФМ_17

Мовно-риторична освіта в Новій українській школі. Актуальні аспекти лінгвометодики

Гапон Леся Олексіївна

Задорожна Олександра Михайлівна

32

жовтень-листопад

Генкул Л.М.

Гринчук О.Б.

Форманюк З.Я.

ФФМ_18_1

Стратегії критичного читання і письма для формування читацької грамотності PISA

Задорожна Олександра Михайлівна

8

березень

Генкул Л.М.

ФФМ_150зл

НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь мовно-літературна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Зарубіжна література

Ковальчук Любов Методіївна

Желізко Юлія Володимирівна

6

травень

Клименко М.В.

ФФМ_24_2

Формування фахової/професійної компетенції в умовах впровадження концепції НУШ

Горішна Олександра Мирославівна

12

жовтень

Єлфімова С.В.

Холоденко Т.В.

ФФМ_28

Комунікативна методика викладання іноземної мови

Турчин Оксана Миколаївна

16

червень

Остапенко С.В.

ФФМ_30_3

 

Нестандартні підходи до навчання іноземних мов.Технології розвиваючого навчання

Бринь Алла Вікторівна

14

лютий

Сікора Г.І.

ФФМ_150ін

НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь мовно-літературна:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми. Іноземні мови. Німецька, французька, польська мови

Турчин Оксана Миколаївна

6

травень

Мудрик О.Б.

ФФМ_149_1

Історичне краєзнавство у викладанні шкільних курсів історії України та географії

Смолей Василь Васильович

Подобівський Володимир Степанович

12

листопад

Бортняк Н.О.

Чарнош В.Б.

ФФМ_38

Педагогічний дизайн

Нападій Тетяна Степанівна

14

червень

Березюк Н.Р.

Кравчик Г.Я.

ФФМ_44а

Системний підхід до розв’язування задач з хімії як засіб розвитку інтелектуальних здібностей учнів. Модуль 2.

Тарас Н.І.

Романишин Т.В.

Грицюк Т.В.

Стеців Г.А.

12

березень

Биць Т.В.

ФФМ_46

Використання проєктних технологій на уроках природничо-математичних дисциплін

Орлова Наталія Василівна

8

травень

Сосна М.Г.

ФФМ_72

Розвиток цифрової компетентності вчителів природничо-математичних дисциплін в умовах НУШ

Мурза Світлана Зіновіївна

Новосад Олександр Віталійович

8

лютий

Гукалюк І.О.

ФФМ-48

Технологія розвитку критичного мислення і формування навичок 21 століття у навчанні математики

Дудар Галина Михайлівна

5

вересень

Сосна М.Г.

ФФМ_49

Діяльнісні підходи до навчання  математики як основа формування ключових компетентностей Нової української школи. Психологізація процесу навчання математики

Возна Марія Степанівна

8

жовтень

Бойцун О.Б.

Сосна М.Г.

ФФМ_57

Складання моделей математичних задач з використанням ІКТ інструментарію

Палац Галина Романівна

5

листопад

Николайчук С.П.

Сосна М.Г.

ФФМ_150м

НУШ. 5-6 класи. Освітня галузь математична:  Державний стандарт базової середньої освіти і модельні програми

Соловей Оксана Михайлівна

6

травень

Бойцун О.Б.

Гордійчук Н.Я.

Николайчук С.П.

 

ФФМ_54

Впровадження інноваційних технологій

на уроках трудового навчання 

Репіленко Людмила Львівна

8

червень

Остапенко Н.В.

ФФМ_143

Модуль 1. Бадмінтон. Підготовка керівників спортивних гуртків, представників учнівських команд

Модуль 2. Організація занять з учнями, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи

Куратор -Климчук Борис Володимирович

16

 

 

14

вересень-жовтень

Чорна А.Й.

ФФМ_89_1

Впровадження арт-терапевтичних методик в освітній процесс, як одного із видів здоров’язбережувальних технологій

Зелінка Уляна Степанівна

9

вересень

Остапенко Н.В.

ФФМ_90

Педагогічні інновації у розвитку мистецьких здібностей учнів

Федун Галина Павлівна

14

червень

Котляр І.Я.

Береза О.В.

ФФМ_91

Генії сучасності: мистецький контент уроків художньо-естетичного циклу

Гусак Світлана Володимирівна

8

квітень

Котляр І.Я.

ФФМ_93

Інноваційні підходи до викладання предметів художньо-естетичного циклу

Кізілова Галина Олександрівна

6

березень

Котляр І.Я.

ФФМ_99_3

Особливості організації навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами

Гарматій Галина Ярославівна

6

березень

Николайчук С.П.

ФФМ_101_5

Диференціація викладання в інклюзивному класі:

здійснення адаптацій і модифікацій

Вишневська Наталія Мирославівна

7

квітень

Биць Т.В.

Гринчук О.Б.

Загазей О.М.

Михайлишин О.І.

Підручняк О.П.

Рогатинська Н.В.

Романишин О.М.

Тимчук В.М.

Форманюк З.Я.

 

ФФМ_102_4

Корекційна спрямованість навчання дітей з особливими освітніми потребами різних нозологій

Вишневська  Наталія Мирославівна Федінчук Орислава Петрівна

8

листопад

Атамнчук О.І.

Березюк Н.Р.

Квілінська М.А.

Паскевич І.Г.

Цибуляк К.П.

ФФМ_110_2

Особливості організації інклюзивної освіти у початковій школі

Тригук Оксана Степанівна

8

вересень

Савіцька У.О.

Базюк Ю.В.

Єлфімова С.В.

Король Г.В.

Куртяк І.О.

Сікора Г.І.

ФФМ_142_1

Цифрова грамотність працівника психологічної служби

Адамська З.М.

8

квітень

Квілінська М.А.

Чарнош А.І.

ФФМ_150пп

Особливості діяльності психологічної служби закладу о світи в умовах НУШ

Несмашна Галина Євгенівна

6

травень

Квілінська М.А.

Чарнош А.І.

ФФМ_145

Нова українська література для Нової української школи

Гузар Олена Володимирівна.

8

червень

Хома О.А.

ФФМ_151

Бібліотека – центр інноваційної думки

Ясьончик Оксана Захарівна

Костилєва Ольга Володимирівна

10

жовтень

Хома О.А.

ФФМ_133

Моніторинг розвитку методичних компетентностей педагогів

Гнатюк Юлія Володимирівна

6

вересень

Баляк С.В.