Звіт директора за 2022/2021н.р.

26.08.2021   Administrator   Категорія: Звіт директора

Звітування про діяльність на посаді директора

Тернопільської класичної гімназії Бойцун О.Б.

за підсумками 2020/2021 навчального року

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки № 178 від 23 березня 2005 року «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» проводиться обов’язкове щорічне звітування керівника навчального закладу перед учасниками освітнього процесу та громадськістю.

У 2020/2021 навчальному році робота педагогічного колективу Тернопільської класичної гімназії була спрямована на формування високорозвиненої, інтелектуальної, духовної і морально зрілої особистості, конкурентоспроможної, здатної до самореалізації в соціумі, до проєктування свого майбутнього.

 

І. Пріоритетні напрямки діяльності ТКГ у 2020/2021н. р.:

 •  створення психолого-педагогічних умов та удосконалення методичного забезпечення для запровадження та реалізації Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти, реалізації основних завдань концепції Нової української школи через оновлення змісту, форм і методів навчання;
 •  забезпечення  умов для формування в здобувачів освіти здорового способу життя, дбайливого ставлення до свого здоров’я  як головної життєвої цінності;
 • реалізація завдань, пов’язаних з формуванням найважливіших життєвих компетентностей учнів;
 • забезпечення якості знань здобувачам освіти;
 •  інформатизація освітнього процесу;
 • підвищення якості підготовки учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах із навчальних предметів, у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, до здачі ДПА (ЗНО);
 • продовження роботи в рамках міжнародних проектів «Школи: партнери майбутнього», «eTwinning Plus», у міжнародній асоціації вчителів англійської мови TESOL;
 • розвиток структури учнівського самоврядування, співпраця з  дитячими і  молодіжними громадськими організаціями міста.
 • виховання в учнів любові до України, шанобливого ставлення до роду, сім’ї,  поваги до народних традицій і звичаїв, державної рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладу. 

 

ІІ. Організація освітнього процесу

У 2020/2021 навчальному році у Тернопільській класичній гімназії продовжено роботу, спрямовану на впровадження та реалізацію нових Державних стандартів освіти, Концепції Нової української школи, виконання головних завдань Стратегії  розвитку закладу.

Педагогічний колектив зосередив увагу на здійсненні компетентнісного підходу у навчанні, на формуванні ключових компетентностей в учнів. У 2020/2021 навчальному році в гімназії навчалося 596 учнів (на 16 учнів більше поріввняно з попереднім н. р.) у 22 класах: 8 початкових, 10 основної (I - V-х (5-9-х) гімназійних) та 4 класи старшої школи (VI-VII-х (10-11-х) гімназійних). Функціонувало 3 групи ГПД (90 учнів).  Середня наповнюваність учнів у класах становить:

 • 30 учнів – початкові класи;
 • 28 учнів – І-V (5-9) гімназійні класи;
 • 18 учнів – VI-VII (10-11) гімназійні класи.

Освітній процес у 2020/2021 навчальному році в закладі забезпечували 50 педагогічних працівників:

з них 40 осіб – вища кваліфікаційна категорія, 2 – І кваліфікаційна категорія, 6– ІІ кваліфікаційна категорія, 2 – спеціаліст. Із числа педагогів вищої категорії 2 мають наукове звання – кандидат педагогічних наук, 14 – вчителів-методистів, 14 – «старших вчителів».

Згідно з робочими навчальними планами Тернопільської класичної гімназії (інваріантна та варіантна складова) у 2020/2021 навчальному році складала 688 годин та 171 год. (додаткових), передбачених на здійснення поділу класів на групи при вивченні окремих предметів, а також 10 годин – індивідуальна форма навчання. З урахуванням побажань учнів з метою задоволення їх освітніх потреб, інтересів у поглибленому вивченні окремих предметів та розвитку творчих здібностей учнів за рахунок варіативної частини навчальних планів у закладі проводились факультативні, індивідуальні заняття, додаткові курси та читались спеціальні навчальні предмети.

У 2020/2021 н. р. число учнів закладу поповнилося першокласниками в кількості 59 учнів , яким було створено належні умови навчання та виховання в умовах НУШ.

Освітній процес у 2020/2021 н. р. мав свої особливості :

- у залежності від епідемічної ситуації, спричиненої поширенням коронавірусної інфекції - СOVID-19, з метою запобігання хворобі, навчання проводилося як очно, так і дистанційно, а також тривалий час практикувалась і змішана форма навчання, з цією ж метою вносились зміни в структуру навчального року;

- учнів 4-х початкових, V-х гімназійних (9-х) класів та учнів VII-х гімназійних (11-х) класів було звільнено від здачі державної підсумкової атестації . Випускники 11-х класів лише за власним бажанням могли складати ДПА (оскільки 4 учнів VII-х гімназійних (11-х) класів  виявили бажання складати ДПА у формі ЗНО, то на підставі поданих заяв результати ДПА їм внесено в додаток до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти).

Усі учні закладу успішно закінчили 2020/2021 навчальний рік, учнів 1-х -4-х початкових та I-х –VI-х (5-х-10-х класів) переведено на наступний рік навчання.

У 2020-2021 н. р.  випущено з гімназії 37 учнів VII-х гімназійних (11) класів (з них 11 учнів нагороджено золотою медаллю та 1 учениця - срібною медаллю). Загалом 70 учнів 4-х початкових, I-IV-х (5-8-х). VI-их (10-их) гімназійних класів закінчили 2020/2021 н. р. з високим рівнем навчальних досягнень та нагороджені Похвальними листами, а також 5 учнів V-х (9-х) гімназійних класів – отримали свідоцтва про здобуття базової середньої освіти  з відзнакою.

Щосеместрово в ТКГ  здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів, обраховувався середній бал успішності з усіх предметів, у кожному  класі та в цілому в гімназії, результати успішності ретельно проаналізовано. Середній бал успішності  в гімназійних класах у 2020/2021 н. р. становить 8,8 бала.

Право громадян на доступну освіту в Україні реалізується шляхом запровадження різних форм навчання, у 2020/2021н. р. у Тернопільській класичній гімназії за індивідуальною формою навчалося 5 учнів (1- педагогічний патронаж та 4 – екстернат), які успішно закінчили навчальний рік.

 

ІІІ. Робота з обдарованими дітьми

У Тернопільській класичній гімназії особлива увага приділяється якості знань здобувачів освіти, максимальному розвитку здібностей кожної особистості, роботі з обдарованими дітьми, з якими протягом року наполегливо працюють досвідчені вчителі.

У 2020/2021 н. р. за особисту першість у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових навчальних дисциплін, за результативність у роботі,  активну громадську позицію троє учнів отримували іменні стипендії  в галузі наук Тернопільської міської ради та міського голови, а саме:

- Табалюк Антоніна (V-А (9-А) гімназійний клас) – стипендію міського голови Тернопільської міської ради в номінації «Кращий учень закладу освіти »;

- Медвідь Арсен (VII-А (11-А) гімназійний клас) - іменну стипендію Тернопільської міської ради в галузі географія (географія) - стипендію імені Степана Рудницького;

 - Мудрик Ольга (VI-А (10-А) гімназійний клас) - іменну стипендію Тернопільської міської ради в галузі мовознавства ( іноземна мова)- стипендію імені Зенона Кузелі. 

Щорічно учні закладу беруть участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових навчальних дисциплін. У 2020/2021 навчальному році на гімназійному етапі проводилися олімпіади з усіх визначених предметів, на II (міському) етапі лише з окремих предметів, оскільки через пандемію коронавірусу подальше проведення олімпіад було скасовано. Цьогоріч команда Тернопільської класичної гімназії на ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін здобула 11 призових місць.

Зокрема:

- Гордійчук Юлія (11-Б) -  I місце ( німецька мова), вчитель Мудрик О.Б

- Мудрик Ольга (10-А) – I місце (  німецька мова), вчитель Мудрик О.Б.

- Цар Анастасія (10-Б) - I місце (економіка), вчитель Романишин О.М.

 - Цибуляк Вікторія (9-А) – I місце ( економіка), вчитель Романишин О.М.

- Міль Яна (8-Б) - II місце  (німецька мова), вчитель Мудрик О.Б.

- Табалюк Антоніна (9-А) - III місце ( математика),  вчитель Атаманчук О.І.

- Медвідь Арсен ( 11-А) - III місце (географія), вчитель Романишин О.М.

- Мудрик Ольга (10-А) – III місце (хімія), вчитель Биць Т.В.

- Стельмах Надія ( 11-А) – III місце ( англійська мова), вчитель Король Г.В.

- Дячун Климент (9-Б) – III місце (німецька мова), вчитель Рейтор М.В.

- Селецька Жанна ( 8-А) – III місце  ( англійська  мова), вчитель Цибуляк К.П.

У 2020/2021 навчальному році в Тернопільській класичній гімназії продовжило свою роботу наукове об’єднання «DOCENDO DISCIMUS”, для учнів VI-х (10–х) гімназійних класів читався курс «Основи наукових досліджень».  У квітні цього року в гімназії відбувся  Тиждень науки. На високому рівні були проведені майстер-класи: «Цікава наука» (Довбуш Ольга Іллівна, доцент кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови ТНПУ ім. Володимира Гнатюка); «Сучасні технології в житті людини» (Козак Катерина Миколаївна, доцент кафедри Електронної інженерії ТНТУ ім. Івана Пулюя) та інші пізнавальні заходи.

14 травня 2021 року в Тернопільській класичній гімназії проведено  XVI – й конкурс - захист наукових робіт учнів – членів МАН. Досвід спілкування з викладачами вузів, яскраві виступи, враження, активні дискусії на актуальні теми сучасності  - гідний підсумок річної праці юних науковців закладу.

У 2020/2021 навчальному році на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Тернопільського обласного комунального Територіального відділення Малої академії наук України гімназисти здобули 4 призових місця, а саме:

- Доценко Вікторія (10-А) – І місце (відділення мовознавства, секція німецька мова);

- Беркита Юлія (11-А) - III місце (відділення мовознавства, секція англійська мова);

- Медвідь Арсен (11-А) - III місце (відділення економіки, секція фінанси, грошовий обіг і кредит);

- Хавро Вероніка (11-Б) - III місце (відділення екології та аграрних наук, секція біологія).

Переможцями міського етапу XI міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка стали у 2020/2021 н.р. - Рибчинська Дарина (7-А клас)- II місце та Гордійчук Юлія (11-Б клас )- II місце (вчитель Форманюк З.Є.).

Здобула перемогу у міському етапі XXI міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика учениця Гордійчук Юлія (11-Б) клас – II місце (вчитель Форманюк З.Я.).

У міському етапі міжнародного конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи» перемогли учні нашої гімназії, а саме: Кінаш Поліна (5-Б клас), Панчишин Єлизавета (6- Б  клас), Міль Яна (8-Б клас), Подільчук Христина (10-А клас)- вчитель Підручняк О.П.

У число переможців (25 із 220 учасників) другого Всеукраїнського  конкурсу створення вебсайтів «Літературна візитка краю» увійшла команда гімназії – автори роботи- учні 8-Б класу (Оксана Атаманчук, Софія Костюк, Христина Леонтюк, Яна Міль) – вчитель Підручняк О.П.

У 2020/2021 н. р. Тимчук Дмитро (9-Б клас) став фіналістом програми FLEX, яка фінансується урядом США. Здобув стипендію на участь у навчальній програмі обміну майбутніх лідерів (FLEX) на 2021/2022 роки у США (вчитель Єлфімова С.В.), учениця 8-А класу Селецька Жанна отримала гранд на дистанційне вивчення англійської мови в інноваційній школі англійської Грін Кантрі (вчитель Цибуляк К.П.).

 

ІV. Міжнародна співпраця

У 2020/2021 н. р. Тернопільська класична гімназія продовжила роботу в Міжнародному проєкті «Школи: партнери майбутнього» (на основі підписаної угоди про співпрацю між Ґете-інститутом та Тернопільською класичною гімназією, розпочатої ще в 2008 році з її п’ятикратним продовженням). Координатором роботи в цьому проєкті є Остапенко С.В. - вчитель німецької мови. Протягом навчального року наші учні та вчителі були учасниками багатьох актуальних та цікавих заходів. Робота в проєкті в 2020/2021 році є досить результативною, здобутки учнів – вагомими.

За результатами перемоги  Тимчука Дмитра (9-Б клас, вчитель Мудрик О.Б.) у воркшопі «Шкільний сад» на території гімназії у жовтні 2020 року висаджено фруктові дерева (за підтримки Гете – Інституту).

Учениця Гордійчук Юлія (11-б клас) пройшла відбіркові тури та була зарахована в програму "Міст до вищої освіти" , після успішної здачі іспитів стала студенткою університету Зігена (ФРН) на спеціальність економічна інформатика. 

Учні гімназії- учасники проєкту протягом навчального року здали міжнародні мовні іспити та отримали відповідний міжнародний GOETHE-ZERTIFIKAT  з німецької мови:

Іспит В1. 

Тимчук Дмитро (9-Б клас) - вчитель Остапенко С.В.

Іспит В2:

Доценко Вікторія ( 10-А клас) , Мудрик Ольга (10 –А клас, Подільчук Христина (10-А клас) Мрикало Діана (10-б клас)- вчитель Мудрик О.Б.;

Іспит С1 : Стельмах Надія ( 11-А клас ) – вчитель Мудрик О.Б; 

Іспит С2: Гордійчук Юлія (11 клас, червень 2021) - вчитель Мудрик О.Б;

У вересні 2020 року з учнями V-х( 9 –х) гімназійних  класів у рамках «Шкільний проєкт - 2020» було  проведено  захід «Дбайливе ставлення до води» ( онлайн-зустріч з учнями партнерських шкіл із міст Долини, Рівного та Черкас) - вчитель Остапенко С.В.

У лютому 2021  наші гімназисти Мрикало Діана (10-Б клас), Мудрик Ольга (10-А клас), Подільчук Христина (10-А клас) підготували відео «Життя в цифровому світі», здобули перемогу, провели онлайн -зустріч з учасниками із Туреччини, а також командою режисерок GlocalFilms , а учениці Мрикало Діана, Завислянська Вікторія, Цар Анастасія (10-Б клас) та Стельмах Надія, Гапій Софія (11-А клас) у конкурсі « Europa – Dialog: Ja zu Vielfalt, nein zu Diskriminierung» здобули перемогу та взяли участь у театральному онлайн – воркшопі для молоді з українських, італійських і шведських PASCH- шкіл (вчитель Мудрик О.Б.).

У 2020/2021 н.р. двоє учнів V-Б ( 9-Б ) гімназійного класу (Дячун Климент, вчитель Рейтор М.В. та Тимчук Дмитро, вчитель Остапенко С.В.) отримали стипендії на проходження мовних дистанційних курсів від Гете-Інституту за участь у конкурсі «Спільне і відмінне між Німеччиною та Україною».

Учень Тимчук Дмитро ( V-Б (9-Б) гімназійного класу, вчитель Остапенко С.В.) став  переможцем  фотоконкурсу «Zeige die Geschichte die Menshen bewegt», робота увійшла до календаря GOETHE-INSTITUT (отримав подарунок - цифрову фоторамку), а також здобув перемогу  в конкурсі «Berufe der Zukunft» та був учасником тижневої віртуальної молодіжної зустрічі з представниками проєкту з України, Швеції, Італії та Узбекистану на тему "Міграція і трудова діяльність", організованої Goethe-Institut. Дмитро - учасник онлайн-воркшопу з учнями партнерських шкіл з Білорусі, Вірменії та Грузії  з питання  створення вебсторінок, організованого Goethe-Institut у співпраці з освітньою організацією Social Developers Club . Учень здобув II місце у конкурсі - есе з німецької мови на тему «Як карантин змінив моє життя».

Завдяки співпраці Тернопільської класичної гімназії  із Гете-Інститутом у рамках проєкту «Школи: партнери майбутнього» з 15 по 28 березня 2021 р. у гімназії перебувала виставка плакатів під назвою «Міфи Берліна» (автор Райнхард Кляйст), де учні закладу мали змогу ознайомитись із легендами Берліна, віртуально подорожували містом та поглибили свої знання з історії та культури Німеччини, збагатили власний словниковий запас та відкрили для себе багато нового.

ТКГ у 2020-2021 році отримала від Гете-Інституту – комп’ютер, принтер, ноутбук, навчальну та методичну літературу.

У рамках Програми Транскордонного співробітництва Польща - Білорусь –Україна 2014-2020 гімназисти – старшокласники  взяли участь у віртуальному уроці – зустрічі, комунікували англійською мовою щодо різних аспектів історичної спадщини країн-учасниць, здобували новий досвід взаємного навчання в умовах пандемії та отримали одночасно  нагороду та інструмент для дистанційного навчання - 5 високоякісних навушників з мікрофонами (вчителі Холоденко Т.В. та Сікора Г.І.)

 У 2020/2021 н. р. співпраця педагогів ТКГ продовжується і з Міжнародною громадською організацією вчителів англійської мови TESOL.

Результативною у 2020-2021 н.р. є робота закладу і в Міжнародному проекті проєкті «eTwinning Plus»: учні закладу були учасниками цікавих міжнародних онлайн – зустрічей, брали участь у багатьох спільних заходах з представниками країн-учасниць програми (вчителі Холоденко Т.В., Сікора Г.І., Єлфімова С.В.).

Участь у міжнародних  проєктах дає можливість  нашим гімназистам  краще пізнавати світ та презентувати себе в ньому, оскільки сьогодні ми вже живемо європейськими цінностями, тому  євроінтеграція для нас є не просто крилатою фразою, а міжнародна співпраця - це досвід, який відкриває ще більше можливостей для інтеграції в європейську та світову спільноту.

 

V. Методична робота 2020-2021 н.р.

У 2020-2021 н.р. педагогічний колектив Тернопільської класичної гімназії продовжив роботу щодо реалізації науково-методичної проблеми «Розвиток критичного мислення учнів – основа формування компетентної творчої особистості здатної до саморозвитку та самореалізації» відповідно до Програми реалізації науково-методичної проблеми закладу на 2019-2024 р.р., Перспективного плану діяльності.

Удосконалення професійних компетентностей педагогів закладу здійснювалося через колективні, групові та індивідуальні форми роботи, діяльність фахових спільнот, через самоосвіту, участь у заходах міського, обласного та Всеукраїнського рівнів:

 • Інтерактивній школі сучасного вчителя;
 • участь у локаціях трансфер-містечка інноваційних можливостей  #T’mistechko;
 • курси підвищення кваліфікації, організовані ТКМЦ НОІМ (слід зазначити, що двоє педагогічних працівників гімназії є викладачами курсів підвищення кваліфікації при ТКМЦ НОІМ: практичний психолог Квілінська М.А. (тема курсу «Основи арт-терапії в роботі психолога), учитель початкових класів Беркита З.Є. (тема курсу «Організація роботи з підручником на уроках у початковій школі»);
 • через участь у тренінгах, вебінарах, форумах, конференціях, круглих столах, семінарах, онлайн-курсах;
 • через залучення учнів до участі в інтернет-олімпіаді (сайти «На урок», «Всеосвіта»);
 • робота на сайті Learning apps – використання готових та створення власних завдань в інтерактивній формі для усіх предметів шкільної програми;
 • на інструктивно-методичних нарадах здійснено розгляд та аналіз наказів, листів, інструкцій МОН України, ТОКІППО, ТКМЦ НОІМ, планування роботи педагогів,  презентація  передового досвіду вчителів гімназії. 

Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 {Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1133 від 27.12.2019), Листа МОН України «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» від 04.03.2020 № 1/9-141 здійснено планування та організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу.

З метою підвищення фахового рівня вчителів, поширення перспективного педагогічного досвіду, відпрацювання навичок готовності вчителів до впровадження в практику освітньої діяльності інноваційних технологій, демонстрування та обмін рекомендаціями курсової підготовки, підвищення рівня самоосвіти педагогів, знань про педагогічні інновації, ознайомлення з результатами роботи вчителів, продуктивною традиційною формою методичної роботи стало проведення тижнів професійної майстерності:

- вчителів математики, інформатики, фізики (лютий 2021);

- вчителів української мови і літератури (березень 2021);

- вчителів початкових класів (квітень 2021).

Для задоволення запитів педагогічних працівників та надання адресної допомоги використовувалися індивідуальні форми методичної роботи. Їх вибір залежав від рівня професійної компетентності, специфіки діяльності, особливостей запиту та інших характеристик.

Формування інформаційного простору закладу освіти – вимога часу. Використання інформаційного простору сучасним вчителем у своїй діяльності стало необхідністю. Цього вимагає навчання з використанням дистанційних технологій, цього вимагають сучасні учні, система освіти, суспільство. Тому, у 2020-2021 н.р. гімназію підключено до сервісу G Suite for Education, а також відбувається поетапне впровадження інформаційно-комунікаційної системи «Єдина школа» (адміністратор – вчитель інформатики Николайчук С.П.). Ефективному використанню даних інформаційних систем сприяло проведення серії навчань, консультацій для учасників освітнього процесу адміністратором, вчителями інформатики. 

Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу: вчителів, учнів та батьків. Організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати учнів, ліквідовувати технічні проблеми виявилось зовсім не просто. Педагоги закладу поєднували роботу в асинхронному й синхронному режимах, використовували сервіс G Suite for Education, освітні платформи «На урок», Classroom, Learning Apps, працювали з Інтернет-ресурсами, надавали консультації, освоювали інструменти з метою оцінювання знань учнів, підтримували зворотній зв'язок з учасниками освітнього процесу. Освітній процес здійснювався відповідно до Освітніх програм Тернопільської класичної гімназії, календарно-тематичного планування вчителів.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому процесі сприяє підвищенню його ефективності, стимулюванню пізнавальної активності, працездатності, всебічному і гармонійному розвитку особистості, розкриттю здібностей і талантів учнів. У ІІ семестрі 2020-2021 н.р. педагоги 1-2 початкових класів активно використовували навчальний мультимедійний контент «Країна мрій».

Досвідчені працівники Тернопільської класичної гімназії протягом 2020-2021 н.р. ділилися майстерністю під час проведення методичних заходів для педпрацівників міста:

 • психолог Квілінська М.А. - керівник інтервізійної групи практичних психологів м. Тернополя;
 • вчитель географії Романишин О.М. -  член обласної творчої групи вчителів географії щодо підготовки методичного посібника для педагогів «Основи землезнавства»;
 • вчитель хімії Биць Т.В. - керівник Дидактично-експертної студії вчителів хімії міста.

Психологічна служба гімназії провела різнопланові заходи для усіх учасників освітнього процесу з метою формування позитивного освітнього середовища, успішної адаптації учнів, попередження конфліктних ситуацій.

Основою методичної роботи є об’єднання зусиль колективу закладу за для підвищення рівня освітньої діяльності, використання на практиці досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду. Центром методичної діяльності стала робота педагогічних рад.

Проєктна діяльність педагогічного та учнівського колективів закладу - необхідна складова гімназійного життя, оскільки спрямована на активізацію пізнавальної діяльності й розвиток творчості, поглиблення знань з предметів, набуття індивідуального досвіду кожного з учасників й сприяє розвитку компетенцій та формуванню компетентної особистості, здатної до самореалізації та саморозвитку.

Тернопільська класична гімназія є учасником міжнародних проєктів «Школи: партнери майбутнього», «eTwinning Plus», «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (педагоги української мови і літератури Підручняк О.П., Гринчук О.Б. – учасники проєкту; організатори - Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти й науки України та Академією Української преси).

Діяльність у даних проєктах відбувалась у двох напрямах:

 • підвищення методичної майстерності вчителів (участь у онлайн заходах);
 • залучення учнів до проєктної діяльності.

У жовтні 2020 р. вчитель англійської мови Сікора Г.І. отримала Національний знак якості та Європейський знак якості за активну участь у проєкті «Green Rivers».

Педагогічні працівники закладу ділились власними напрацюваннями на сторінках видань:

- на освітньому порталі «ВсімОсвіта» опублікували авторські матеріали вчителя англійської мови Кусьмій Н.В., вчителя німецької мови Остапенко С.В;

- учитель англійської мови Холоденко Т.В. є співавтором робочого зошита з англійської мови для учнів 3 початкового класу НУШ до підручника Г.Пухти (видавництво «Підручники і посібники»).

З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних кадрів зі змінами, затвердженими наказом МОН молоді та спорту від 08.08.2013 р. №1135 здійснювалася атестація вчителів закладу. Видано відповідні накази, у яких затверджено склад атестаційної комісії, план роботи, графік проведення атестації педпрацівників, відображено результати засідання атестаційної комісії І та ІІ рівня.

 

                                                         Результати атестації у 2020-2021 н.р.

Кваліфікаційна категорія

Присвоєно

Відповідність раніше присвоєній категорії, педагогічному званню

Спеціаліст ІІ категорії

1

-

Спеціаліст І категорії

-

-

Спеціаліст вищої категорії

1

7

Педагогічні звання

Старший вчитель

 1

1

Вчитель-методист

1

3

Усього:  9  педагогічних працівників

 

На сьогоднішній день освіта перебуває в постійному оновленні і вимагає від педагогів новаторських ідей, новітніх підходів в організації та проведенні занять. Стає очевидним, що досягнення мети сучасної освіти пов’язане з особистісним потенціалом педагога, його загальною та професійною культурою, без яких неможливе вирішення наявних проблем навчання та виховання відповідно до нових освітніх парадигм. Саме тому особливої актуальності набувають питання підвищення й розвитку рівня професійної компетентності вчителів.

 

Для дослідження стану освітнього процесу, наступної його корекції та прогнозування функціонування й розвитку закладу, протягом навчального року проводилося самооцінювання й самоаналіз внутрішньої системи забезпечення якості освіти у Тернопільській класичній гімназії за 4 напрямками:

1. Освітнє середовище.

2. Система оцінювання здобувачів освіти.

3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти.

4. Управлінські процеси.

За сформульовано наступні висновки-:

1. Напрям «Освітнє середовище»:

1.1. Класним керівникам у планах виховної роботи передбачити заходи, спрямовані на створення позитивного мікроклімату в учнівському колективі, покращення взаємин між здобувачами освіти.

1.2. Практичному психологу внести у тематику засідань батьківського всеобучу питання безпечного використання дітьми мережі Інтернет та питання попередження насильства серед неповнолітніх.

1.3. Класним керівникам, вчителям основ здоров'я, сестрі медичній проводити роз'яснювальну роботу серед батьків та здобувачів освіти щодо здорового харчування.

2. Напрям «Система оцінювання здобувачів освіти закладу освіти»:

2.1. Учителям Тернопільської класичної гімназії:

2.1.1. Постійно надавати повну інформацію учням, їх батькам щодо критеріїв оцінювання учнів, поновлювати її на сайті гімназії.

2.1.2. Аргументувати учнямрезультатиоцінювання виконаних ними робіт.

2.1.3. Удосконалювати систему оцінювання здобувачів освіти.

2.1.4. Розробляти власні критерії оцінювання та застосовувати їх.

2.1.5. Ширше практикувати на уроках взаємооцінювання, самооцінювання.

 

3. Напрям «Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників».

3.1. Педагогічним працівникам Тернопільської класичної гімназії:

3.1.1. Під час організації педагогічної діяльності керуватися нормативно-правовими документами, які регламентують діяльність.

3.1.2. Впроваджувати інноваційні підходи, що забезпечують становлення особистості учня шляхом диференційованого підходу до навчання та врахування його індивідуальної траєкторії розвитку.

3.1.3. Використовувати ефективні форми, технології взаємодії з батьками з метою підвищення психолого-педагогічної культури батьків, забезпечення позитивного розвиткового середовища закладу.

3.1.4. Систематично удосконалювати рівень професійної компетентності, що є основою майстерності кожного педагога, запорукою підвищення якості освіти.

3.1.5. Активізувати роботу щодо публікацій методичного доробку на сторінках фахових видань.

3.2. Заступнику директора з навчальної роботи Баляк С.В.:

3.2.1. Сприяти залученню педагогічних працівників до різних форм підвищення професійної компетентності.

3.2.2. Внести до Річного плану роботи гімназії на 2021-2022 н.р. заходи: «Умови ефективної взаємодії педагогічних працівників і батьків. Шляхи і засоби підвищення психолого-педагогічної культури батьків», «Нетрадиційні форми роботи з батьками».

3.2.3.Практикувати методичні заходи щодо створення інноваційного поля діяльності вчителів по запровадженню особистісно орієнтованих технологій.

4. Напрям «Управлінські процеси закладу освіти»:

4.1.Педагогічним працівникам активізувати роботу в учнівському середовищі щодо необхідності дотримання академічної доброчесності.

4.2. Головам методичних спільнот Тернопільської класичної гімназії подати пропозиції до складання плану роботи закладу на 2020-2021 навчальний рік.

4.3. Адміністрації гімназії, методичній раді закладу врахувати результати проведеного анкетування щодо моніторингу управлінських процесів, узагальнити пропозиції щодоподаних заходів дорічного плану тарозробити відповідно до Стратегії розвитку гімназії план роботи закладу на 2020-2021 н.р.згідно з рекомендаціями, поданими в «Абетці директора».

4.4. Раді трудового колективу ширше практикувати форми роботи в закладі, спрямовані на згуртування колективу ТКГ та покращення якості психологічного клімату в ньому.

4.5.Адміністрації закладу:

4.5.1. Спрямувати зусилля колективу закладу на реалізацію Стратегії розвитку гімназії.

4.5.2 Продовжити висвітлення інформації щодо діяльності закладу на сайті гімназії.

Дані рекомендації будуть враховані при укладанні річного Плану роботи на 2021-2022 н.р., освітніх програм, формуванні структури та режиму роботи гімназії, функціонуванні структурних одиниць для ефективної діяльності закладу загалом. Детальніше з даною інформацією можна ознайомитися на сайті Тернопільської класичної гімназії.

 

VI. Виховна робота

Протягом 2020-2021 навчального року виховна робота зосереджувалась на створенні виховного середовища, яке утворює сприятливі умови для особистісного і соціального розвитку учнів, розкриття їхніх здібностей, збагачення позитивного досвіду міжособистісної взаємодії, ціннісно-орієнтованої діяльності.

Відповідно до річного плану роботи закладу педагогічний колектив працював над виховною проблемою: «Формування ключових компетентностей гімназиста через використання інноваційних технологій».

Для реалізації завдань виховної роботи був розроблений план виховної роботи навчального закладу та плани виховної роботи класних керівників. Ці плани охоплювали різні напрямки виховання, відповідали календарю пам’ятних і ювілейних дат, традиціям закладу і здійснювалися через систему загальногімназійних, позакласних заходів, які проводились як в очному форматі, так і онлайн. Враховувалися вікові особливості учнів, їхні уподобання та інтереси.

До позаурочної роботи гімназії були залучені класні керівники, практичний психолог, соціальний педагог, педагог-організатор, керівники гуртків, учнівське самоврядування, а також батьки учнів, представники громадських організацій.

Національно-патріотичне виховання здійснювалося через проведення тематичних заходів до 29 річниці Незалежності України: «Хай в серці кожної дитини живе любов до України», колективного творчого проєкту «Бажаємо миру Україні» (до Міжнародного Дня миру), хвилин інформування до Дня пам’яті героїв Крут «Героїчні українці: від минулого до сьогодення» та до Дня рідної мови «Мова – це віконця, через які людина бачить світ», виготовлення інформаційних тематичних стіннівок до пам’ятних календарних дат, участь у Всеукраїнському радіодиктанті національної єдності, участь у флешмобі «Усі у вишиванках». Керівником гуртка військово-патріотичного виховання Петрик С.О. проведено інтерактивне заняття «Ігри патріотів» до Дня Збройних сил України.

У рамках гімназійного проєкту «Волонтерство заради миру» в цьому навчальному році до Великодніх свят зібрано 23 ящики з продуктами харчування та засобами особистої гігієни і передано волонтерці Христині Феціці для транспортування на Схід України.

На міському етапі конкурсу пошукових та науково-дослідницьких робіт Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» за напрямком «Географія рідного краю» робота експедиційного загону VІ-А гімназійного класу (керівник Романишин О.М.) на тему «Дуби Тернопільщини» посіла ІІ місце.

Превентивне виховання здійснювалось під час бесід, тематичних уроків за участі представників Головного територіального управління юстиції в Тернопільській області (Атаманчук Н.М., Ратушняк І.П.,); працівників ювенальної превенції Головного управління національної поліції в Тернопільській області (Тихович П.Є., Подлецький М.І., Гайдуцька М.В.). Соціальним педагогом Чарнош А.І. проведено тренінг для учнів «На запчастини тільки машини» з метою попередження торгівлі людьми.

У закладі щоденно здійснювався контроль за відвідуванням учнями гімназії.

Як наслідок проведеної правопросвітницької роботи - учнів, які стоять на внутрішкільному обліку, у закладі немає.

Фізичне виховання як невід’ємна складова превентивної освіти реалізувалася через

- участь учнів закладу у чемпіонаті м. Тернополя зі спортивного (пішохідного) туризму серед старшокласників. Команда посіла ІV місце (керівник Романишин О.М.);

- участь у змаганнях школярів (6-11 класи) м. Тернополя з орієнтування на місцевості «Золота осінь – 2019», присвячених Дню захисника України.

Художньо-естетичне виховання формувалося в учнів під час участі у майстер-класах з розмальовування різдвяного пряника, великодньої писанки; відвідування музеїв під час екскурсійних поїздок, участі у міських заходах та конкурсах:

-у міському етапі обласної виставки-конкурсу «Замість ялинки – зимовий букет» колектив закладу представив змістовні, композиційні та цілісні роботи у номінації «Новорічна композиція». Роботи учнів 2-А початкового класу та І-А гімназійного класу відзначені грамотами управління освіти і науки Тернопільської міської ради за ІІІ місце;

- у міському конкурсі малюнків «Зимовий Тернопіль» Рублевський Іван (учень 4-А початкового класу) нагороджений грамотою за перемогу;

- у міському етапі конкурсу малюнків «Врятуй життя», приуроченого місяцю Червоного Хреста, Жесньовська Дарина (учениця І-А гімназійного класу) нагороджена грамотою за перемогу;

- в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу дитячо-юнацької творчості «Безпека в житті – життя в безпеці» Скоробагата Вероніка (учениця І-А гімназійного класу) за творчу роботу у номінації «Казка» здобула І місце.

На формування екологічного виховання були спрямовані екологічні акції. У закладі триває робота в освітньому проекті щодо впровадження культури сортування відходів у місцевих школах та громадах, організованому фондом Кличка «ZeroWaste School».

Педагог-організатор Генкул Л.М. взяла участь у в конкурсі "Еко-дія", енергетичної компанії Energzschool та перемогла. Гімназія отримали подарунки - це 15 нових пластикових контейнерів ємністю 50 л для сортування сміття.

Протягом навчального року учнівське самоврядування закладу працювало у проєкті соціальних ідей, що реалізовувався в рамках пітчингу в Тернополі за підтримки проекту «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості». За підсумками участі гімназія отримала можливість і придбала баки для сортування сміття ємністю 1100 л. кожен на суму 19 000 грн.

У загальноміській акції «Миколай про тебе не забуде» у гімназії зібрано солодощі, іграшки, шкільне приладдя та передано дітям-сиротам, дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей.

Учні гімназії активно долучились до акції благодійної організації «Вірні друзі» зі збору кормів для безпритульних тварин.

Духовне виховання здійснюється через співпрацю з церквою Івана Богослова та проведення уроків духовності, через позакласні заходи зазначеного напрямку, відвідування учнями гуртка з Основ християнської етики. Традиційно у травні місяці учні 3-х початкових класів приступають до першої сповіді та першого причастя. Цьогоріч наставниками для дітей були вчитель основ християнської етики Генкул Л.М. та священник церкви Івана Богослова  отець Василій.

Цього навчального року в гімназії працювали Гуртковою роботою охоплено 105 учнів, що становить 17,6% від загальної кількості.

 

VII. Забезпечення організації харчування. Соціальний захист

Для збереження здоров’я усіх учнів гімназії, забезпечення їх повноцінним та раціональним харчуванням у закладі організовано гаряче харчування, функціонує буфет. Організація харчування ведеться відповідно до нормативних документів. Організацію харчування в гімназії здійснює фізична особа-підприємець Півторак Володимир Михайлович.

Діти визначених наказом категорій харчуються безкоштовно. Учні 1-11 класів харчуються за кошти батьків. Учні гімназії на 100% охоплені гарячим харчуванням.

З січня 2021 року вартість харчування учнів пільгових категорій становить 24 грн. 50 коп.

Від плати за харчування у гімназії звільнені:

учні з числа сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (за рахунок коштів міського бюджету) - таких учнів у гімназії 7;

учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (за кошти міського бюджету) – 1 учениця;

учні постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2 учні;

учні з числа внутрішньо переміщених осіб – 1 учениця;

діти, один з батьків яких загинув у районі проведення АТО – 1 учениця;

діти, батьки яких є учасниками бойових дій, – 21 учень.

Станом на червень у гімназії навчається 95 дітей пільгових категорій, з них: 1 дитина позбавлена батьківського піклування, 52 дітей із багатодітних сімей, 9 дітей-інвалідів, 7 напівсироти, 26 дітей, батьки яких є учасниками бойових дій на Сході України.

 

 1. І. Робота бібліотеки

Протягом 2020-2021 навчального року бібліотекар Хома О.А. тісно співпрацювала з педагогічним колективом гімназії.

До бібліотеки гімназії записано 205 учнів і працівників закладу. Кількість книговидач 4345.

У 2020-2021 н.р. надійшло 968 примірники підручників для 2-х, 3-х, 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 10-х, 11-х класів, 17 примірників художньої та довідкової літератури.

Сьогодні в наявності є 9395 примірників підручників та 1639 книг основного фонду художньої літератури.100% учнів гімназії забезпечені підручниками.

Протягом року бібліотекарем проведено ряд заходів, спрямованих на підвищення читацької активності та інформаційної культури читачів. Систематично в закладі проводяться акції «Подаруй бібліотеці книгу», бесіди про роль бібліотеки і культуру читання, обговорення прочитаних книг та зустрічі з письменниками рідного краю. Проведено акцію «Живи книго!»

Бібліотечний фонд гімназії переведено з системи ББК на європейську систему індексації УДК.

 

ІХ. Медичне обслуговування

Медичне обслуговування учнів і працівників закладу організовано відповідно до нормативно-правових документів. Обладнано медичний кабінет. Відповідно до плану роботи працює сестра медична – Дежина Н.А., яка забезпечує планове і систематичне медичне обслуговування учнів.

Належно ведеться вся документація з питань медичного обслуговування дітей у закладі.

Двічі на рік проводяться перевірки стану зору учнів; перевірки на педикульоз і коросту, оформляються протоколи медико-педагогічного контролю на уроках фізичної культури.

Ведуться листки здоров’я, сформований список учнів, які зараховані у спецгрупи чи звільнені від уроків фізичної культури (до основної групи належать 449 учнів, до спецгрупи – 42, підготовчої - 3, звільнених  - 4 учнів).

Щоденно медичною сестрою здійснюється контроль за роботою харчоблоку, за повітряно-тепловим режимом гімназійних приміщень, за дотриманням протиепідемічних  заходів з метою запобігання поширенню COVID-19.

Постійно ведеться амбулаторний прийом учнів та надається необхідна допомога, проводиться просвітницька робота.

Здійснюється контроль за своєчасним проходженням медичного огляду працівниками закладу. Всі працівники ознайомлені з новим Санітарним регламентом, який діє з 01.01.2021 року. Згідно з регламентом медичний кабінет забезпечено лікарськими засобами для надання невідкладної допомоги (придбано медикаментів на суму 3000 грн.).

 

Х. Охорона праці та забезпечення безпеки життєдіяльності у школі

Робота з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності закладу спрямована на дотримання правил безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу та запобігання виробничому, дорожньо-транспортному травматизму, дотримання вимог санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки, збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу та ведеться відповідно до нормативно-правових актів.

Стан приміщень навчального закладу та параметри мікроклімату задовільні, відповідають вимогам гігієни навчання та праці. Працівники закладу своєчасно проходять медичні огляди. Електромережа у навчальному закладі встановлена відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Щороку проводиться повірка опіру ізоляції та заземлення і занулення, що підтверджена відповідними актами, проводиться перевірка технічного стану та перезарядка вогнегасників.

В закладі розроблені інструкції з охорони праці для працівників за професіями, на окремі види робіт, інструкції з пожежної безпеки, з безпеки життєдіяльності для учнів.

З працівниками закладу постійно проводяться всі види інструктажів, які фіксується у відповідних журналах реєстрації інструктажів.

Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться із учнями закладу. Класні керівники ведуть журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності.

Питання охорони праці та попередження травматизму обговорюється на нарадах при директорові. В 2020-2021 році трав виробничого характеру та  невиробничого травматизму не було зафіксовано.

В навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, травматизму учасників освітнього процесу.

Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються та проводяться профілактичні заходи.

Навчальний рік 2020-2021 розпочався з дотриманням протиепідемічних заходів відповідно до постанови головного державного санітарного лікаря від 22.08.2020 №50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби». А саме:

- допуск учасників освітнього процесу в заклад здійснювався лише за умови використання засобів індивідуального захисту та проведення термометрії безконтактним термометром із зазначенням в відповідному в журналі;

- на всіх входах до закладу були організовані місця для обробки рук антисептичними засобами;

- розроблені маршрути руху здобувачів освіти, відкрито другий вхід в заклад, що  дало змогу уникнення скупчення учасників освітнього процесу;

- пересування учнів між навчальними кабінетами було мінімізованим шляхом проведення занять впродовж дня для одного і того ж класу в одній аудиторії;

- проводились заняття на відкритому повітрі;

- після кожного навчального заняття проводилось провітрювання впродовж 10 хвилин та вологе прибирання на великих перервах згідно графіка;

- після закінчення занять у кінці робочого дня проводилось очищення і дезінфекція

поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, тощо);

- медичний кабінет забезпечений безконтактними термометрами, дезінфекційними та антисептичними засобами, засобами особистої гігієни та індивідуального захисту;

- заборонений допуск до закладу батьків або супроводжуючих осіб, крім осіб, які

супроводжують осіб з інвалідністю.  Всі ці заходи дали можливість забезпечити значну частину освітнього процесу в очному режимі.

 

 

ХІ. Фінансово-господарська діяльність

Впродовж 2020-2021 н.р. зміцнювалась матеріально-технічна база гімназії, оскільки імідж закладу формується не лише завдяки навчальним досягненням учнів, але й загальному враженню від будівлі, інтер’єру, прилеглої території.

Загальний фонд

За 2020 – 2021 навчальний рік по загальному фонду гімназії надійшло 13 млн 715 тис. грн. коштів освітньої субвенції та коштів, виділених місцевим бюджетом.

З них з вересня 2020 р. по серпень 2021 р. було використано на виплату заробітної плати – 9 млн 594,5 тис. грн. та сплачено податків державі на суму 1 млн 966,1 тис. грн. Протягом навчального року виплачено премії окремим працівникам  як заохочення за участь учнів гімназії в олімпіадах,  за організацію та супровід дистанційного навчання у період карантину, встановлено доплату за престижність вчителям-предметникам за викладання годин у класах НУШ.

  Оплачено комунальні послуги за тепло-, водо-,  електроенерго постачання, проведення дератизації, вивіз сміття, оплату Інтернету та зв’язку, послуги з програмного забезпечення на суму   822,2 тис. грн.

Для  покращення матеріально-технічної бази закладу  та з метою забезпечення вимог щодо організації освітнього простору «Нової української школи» в  класні приміщення  початкової школи придбано шкільні парти, стільці та шафи, дидактичні матеріали, два телевізори, придбано дві інтерактивні дошки, два ноутбуки та два короткофокусних проєктори. Оновлено коридори, придбано нову  стійку адміністратора, дивани  у вестибюль гімназії  та широкоформатний телевізор  для  інформаційної підтримки освітнього процесу.

По коридорах гімназії та більшій кількості класних кімнат та кабінетів замінено освітлення  на LED лампи, які є енергозберігаючими, екологічно безпечними, а також замінено вікна на енергозбірігаючі в окремих кабінетах  та у вестибюлі гімназії – на що потрачено  49,0 тис. державних коштів.

З метою забезпечення дистанційного навчання доукомплектовано комп’ютери та ноутбуки веб-камерами  на суму 38,6 тис. грн., придбано  мультимедійний контент «Країна мрій»  для 1-2 поч. класів (50 тис грн..)

У цілому на оновлення матеріально-технічної бази виділено  та використано  463,4 тис грн.

З метою дотримання вимог протипожежної безпеки в гімназії проведено роботи по встановленню системи пожежної сигналізації та мовленнєвого оповіщення, перевірки пожежних кранів, закуплено десять пожежних шаф, заправлено вогнегасники та перевірено протипожежні рукави   - на що використано   412,1 тис.грн.

У процесі діяльності закладу використано кошти на забезпечення персоналу   шкільною документацією та впровадження  Інформаційно-комунікаційної автоматизованої системи  для роботи з електронними щоденниками «Єдина школа»  – 42 тис.грн.

Для дотримання протиепідемічних заходів з метою недопущення поширення СOVID  виділено кошти  на  придбання  різноманітних миючих та дезінфікуючих засобів, масок,     безконтактних термометрів,  організацію та оплату медогляду працівників гімназії а також придбання  різноманітного господарського інвентарю, фарб, лаків та інших матеріалів для поточного ремонту; оплати за послуги по обслуговуванню оргтехніки та окремі поточні видатки на оплату послуг по забезпеченню життєдіяльності закладу виділено  231,5 тис.грн. , в тому числі:

 • за кошти місцевого бюджету проведено поточні ремонти:

системи водопостачання, прочистка системи каналізації, утеплення труб теплопостачання  в підвальному приміщенні;

поточний ремонт коридорів закладу, приміщення їдальні, та заміна плитки на коридорі 2-го поверху;

поточний ремонт кабінету інформатики з заміною вікон на енергозберігаючі та встановленням ламінату, зроблено розведення нової електропроводки, встановлено стелю Armstrong, замінено двері, виконано ремонт стін.

 У співпраці з батьками та за кошти благодійників  проведено озеленення території гімназії – висаджено більше ста декоративних дерев, оновлено запасні виходи (замінено двері та проведено облицювання   плиткою сходів, придбано сміттєві баки для роздільного розподілу  використаного пластику, паперового сміття, скляного та іншого сміття у приміщенні та на території закладу. Оновлено дизайн їдальні.

 Квітник перед входом в приміщення закладу облаштовано новим палісадом, встановлено пандус для  осіб з інвалідністю, проведено санітарну обрізку дерев, оплачено послуги з акарицидних заходів, на що витрачено  47,2 тис грн. бюджетних  коштів  Для дозвілля учнів на території гімназії встановлено два  стаціонарних тенісних столи загальною вартістю 41 тис грн..

У 2020 – 2021 навчальному році гімназією оплачено курси підвищення кваліфікації працівників по цивільному захисту на суму  1,7  тис. грн.

Здійснено харчування учнів соціально-незахищених категорій на суму 77,2 тис. грн.

З коштів міського бюджету виплачено стипендію міського голови в галузі освіти для обдарованих дітей  Табалюк Антоніні, Мудрик Ользі та Медвідь Арсену   в сумі   8,1 тис. грн.

З фонду розвитку міста виділені та освоєні кошти в сумі 800,0 тис. на капітальний ремонт актового  та спортивного  залів закладу.

 

ХІІ. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян

1. Дисциплінарна практика:

У 2020 – 2021 навчальному році дисциплінарних стягнень не було.

2. Аналіз звернень громадян з питань діяльності закладу освіти.

За період з вересня 2020 року по серпень 2021 року було дев’ять  особистих звернень громадян, які розглянуто і задоволено відповідно до резолюцій керівника закладу.

 

Поділіться з друзями:
Авторизація

                      

   Розклад дзвінків:

1-і початкові класи

1. 08.30-09.05

2. 09.25-10.00

3. 10.30-11.05

4. 11.35-12.10

5. 12.30-13.05

2-4-і початкові класи

1. 08.30-09.10 

2. 09.25-10.05

3. 10.30-11.10

4. 11.35-12.15

5. 12.30-13.10

І-VII гімназійні класи

1. 08.30-09.15

2. 09.25-10.10

3. 10.30-11.15

4. 11.35-12.20

5. 12.30-13.15

6. 13.25-14.10

7. 14.20-15.05

 

 

Структура 2021/2022 навчального року.

   І семестр: 01.09.2021 – 24.12.2021;

   ІІ семестр: 10.01.2022 – 07.06.2022;

       осінні канікули: 25.10.2021 – 31.10.2021;

       зимові канікули: 25.12.2021 - 09.01.2022;

       весняні канікули: 28.03.2022 - 03.04.2022.

 

”Національна
”Національна
Загальні новини