Звітування про діяльність на посаді директора Тернопільської класичної гімназії Бойцун О.Б. за підсумками 2021/2022 навчального року

12.09.2022   Administrator   Категорія: Звіт директора

Звітування про діяльність на посаді директора

Тернопільської класичної гімназії Бойцун О.Б.

за підсумками 2021/2022 навчального року

https://docs.google.com/presentation/d/1L96a8arZWMoCJ2VjDVPxGZYdtgfu2rkU/edit?usp=sharing&ouid=108872386981328263639&rtpof=true&sd=true

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки № 178 від 23 березня 2005 року «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» проводиться обов’язкове щорічне звітування керівника навчального закладу перед учасникамиосвітнього процесу та громадськістю.

У 2021/2022 навчальному роціробота педагогічного колективу Тернопільської класичної гімназії була спрямована на формування високорозвиненої, інтелектуальної, духовної і морально зрілої особистості, конкурентоспроможної, здатної до самореалізації в соціумі до проєктування свого майбутнього.

Пріоритетні напрямки діяльності Тернопільської класичної гімназії у 2021/2022 н. р.:

 •  створення психолого-педагогічних умов та методичного забезпечення для запровадження та реалізації Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти, реалізації основних завдань концепції Нової української школи через оновлення змісту, форм і методів навчання;
 •  забезпечення  безпечного освітнього середовища для всіх учасників освітнього процесу;
 • створення умов для формування в здобувачів освіти здорового способу життя, дбайливого ставлення до свого здоров’я  як головної життєвої цінності;
 • реалізація завдань, пов’язаних з формуванням найважливіших життєвих компетентностей учнів;
 • забезпечення якості знань здобувачам освіти;
 •  інформатизація освітнього процесу;
 • підвищення якості підготовки учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах із навчальних предметів, у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, до здачі ДПА (ЗНО);
 • продовження роботи в рамках міжнародних проектів «Школи: партнери майбутнього», «eTwinning Plus», міжнародній асоціації вчителів англійської мови TESOL;
 • розвиток структури учнівського самоврядування, співпраця з  дитячими і  молодіжними громадськими організаціями міста.
 • виховання в учнів любові до України, шанобливого ставлення до роду, сім’ї, поваги до народних традицій і звичаїв, державної рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладу. 

 

 

 

Організація освітнього процесу

У 2021/2022 навчальному році у Тернопільській класичній гімназії продовжено роботу, спрямовану на впровадження та реалізацію нових Державних стандартів освіти, Концепції Нової української школи, виконання головних завдань Стратегії  розвитку закладу.

Педагогічний колектив зосередив увагу на здійсненні комптентнісного підходу у навчанні, на формуванні ключових компетентностей в учнів. У 2021/2022 навчальному році в гімназії навчалося 647 учнів в 23 класах: 9 початкових, 10 основної (I - V-х (5-9-х) гімназійних) та 4 класи старшої школи (VI-VII-х (10-11-х) гімназійних). Функціонувало 4 групи ГПД (120 учнів).

Середня наповнюваність учнів у класах становить:

 • 30 учнів – початкові класи;
 • 30 учнів – І-V (5-9) гімназійні класи;
 • 17 учнів – VI-VII (10-11) гімназійні класи.

Освітній процес у 2021/2022 навчальному році в закладі забезпечували 56 педагогічних працівників:

з них 40 осіб – вища кваліфікаційна категорія, 5– І кваліфікаційна категорія, 5– ІІ кваліфікаційна категорія, 6 – спеціаліст. Із числа педагогів вищої категорії: 2 мають наукове звання – кандидат педагогічних наук , 14 – вчителів-методистів, 15 – «старших вчителів».

Відповідно до освітніх програм та згідно з робочими навчальними планами Тернопільської класичної гімназії (інваріантна та варіантна складова) у 2021/2022 навчальному році  складала 711 тижневих  годин та 202 год.(додаткових) , передбачених на здійснення поділу класів на групи при вивченні окремих предметів.  З метою задоволення освітніх потреб, інтересів до поглибленого вивчення окремих предметів та розвитку  творчих здібностей здобувачів освіти за рахунок варіативної частини навчальних планів в закладі проводились факультативні, індивідуальні заняття, додаткові курси та викладались  спеціальні навчальні предмети.

У 2021/2022 н. р. число учнів закладу поповнилося першокласниками у кількості 86 учнів , яким було створено належні умови навчання та виховання в умовах НУШ.

Освітній процес  у 2021/2022 н. р. мав свої особливості :

- в залежності від епідемічної ситуації, спричиненої поширенням коронавірусної інфекції - СOVID-19, з метою запобігання хворобі  та у зв’язку  із воєнним станом в Україні навчання в гімназії тривалий час проводилось в режимі онлайн з використанням технологій дистанційного  навчання;

- з цих же причин неодноразово  вносились зміни в структуру навчального року;

- через війну в Україні  в гімназії навчалося в 2021 /2022 навчальному році 11 учнів із числа внутрішньо переміщених осіб (з Києва, Чернігова, Харкова), а більше як 30% здобувачів освіти Тернопільської класичної гімназії змушені були виїхати закордон та продовжити навчання онлайн, або за індивідуальною формою (екстернат);

- у 2021/2022 н.р. учнів 4-х початкових, V-х гімназійних (9-х) класів та учнів VII-х гімназійних (11-х) класів  було  звільнено від здачі державної підсумкової атестації .

Не дивлячись на ці складні випробування , усі здобувачі освіти закладу успішно закінчили 2021/2022  навчальний  рік,  усіх учнів 1-х - 4-х початкових та I-х –VI-х (5-х-10-х класів) переведено на наступний рік навчання.

У 2021-2022 н. р.  випущено з гімназії 33 здобувачів освіти VII-х гімназійних (11) класів  (з них 9 здобувачів освіти   нагороджено золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та 2 - срібною медаллю «За досягнення у навчанні», 12 - Похвальною грамотою « За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» ).

Із числа випускників  VII-х (11-х ) класів 2021/2022, які здавали національний мультипредметний тест, троє випускниць гімназії досягли найкращих результатів, а саме:

- Мудрик Ольга, яка здобула максимальну кількість балів (600 балів), випускниця отримала по 200 балів з української мови, математики, історії України;

- Карел Божена  та Стецько Тарнавська Марта , які отримали по 200 балів з історії України.

Загалом 38 учнів  I-IV-х (5-8-х) та VI-их (10-их) гімназійних класів закінчили 2021/2022 н. р. з високим рівнем навчальних досягнень  та нагороджені Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а також 9 учнів V-х (9-х) гімназійних класів – отримали свідоцтва про здобуття базової середньої освіти  з відзнакою.

Щосеместрово в ТКГ здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів, обраховувався середній бал успішності з усіх предметів, в кожному  класі та в цілому в гімназії, результати успішності ретельно проаналізовано. Середній бал успішності  в гімназійних класах у 2021/2022 н. р. становить 8,8 бала.

Право громадян на доступну освіту в Україні реалізується шляхом запровадження різних форм навчання, у 2021/2022 н. р. (ще до початку війни в Україні) у Тернопільській класичній гімназії за індивідуальною формою навчалося 7 учнів, які успішно закінчили навчальний рік.

Робота з обдарованими дітьми

У Тернопільській класичній гімназії особлива увага приділяється якості знань здобувачів освіти, максимальному розвитку здібностей кожної особистості , роботі з обдарованими дітьми, з якими протягом року наполегливо працюють досвідчені вчителі.

У 2021/2022 н. р. (за особисту першість у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових навчальних дисциплін, за результативність у роботі, активну громадську позицію ) четверо учнів отримували іменні стипендії  в галузі наук Тернопільської міської ради та міського голови  , а саме:

- Мудрик Ольга (VII-А (11-А) гімназійний клас) – стипендію міського голови Тернопільської міської ради в номінації «Кращий учень закладу освіти »;

- Цар Анастасія (VII-Б (11-Б) гімназійний клас) - іменну стипендію Тернопільської міської ради в галузі географія (географія) - стипендію імені Степана Рудницького;

 - Тимчук Дмитро (VI-Б (10-Б) гімназійний клас) та Доценко Вікторія (VII-А (11-А) гімназійний  клас) - іменну стипендію Тернопільської міської ради в галузі мовознавства (іноземна мова)- стипендію імені Зенона Кузелі. 

Щорічно учні закладу беруть участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових навчальних дисциплін, на жаль, у 2021/2022 навчальному році через пандемію коронавірусу та війнупроведення олімпіад було скасовано.

У 2020/2021 навчальному році в Тернопільській класичній гімназії продовжило свою роботу наукове об’єднання «DOCENDO DISCIMUS”, для учнів VI-х (10–х) гімназійних класів читався курс «Основи наукових досліджень».

У 2021/2022 навчальному році на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Тернопільського обласного комунальногоТериторіального відділення Малої академії наук України п’ять учнівVII-х (11-х) класів гімназії стали переможцями:

Подільчук Христина, ІІ місце у секції мистецтвознавства;

Цар Анастасія, ІІ місце у секції мікро та макроекономіки;

Завислянська Вікторія, ІІ місце у секції медицини;

Мудрик Ольга, ІІІ місце у секції німецької мови;

Мрикало Діана, ІІІ місце у секції мистецтвознавства.

У 2022 році вже в п'ятнадцяте в Україні  відбувся Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів закладів загальної середньої освіти. Подільчук Христина, учениця VII-A (11-А) гімназійного класу, із науковою роботою "Цікавіше, ніж життя". Розвиток української документалістики в сучасному медіапросторі" посіла ІІІ місце в Конкурсі. (Науковий керівник - Підручняк О. П. -  вчитель української мови та літератури).

Переможцем обласного конкурсу «У твоїх обіймах, рідний краю» (за твір-опис «Духовна перлина Тернополя» , напрямок  «Краєзнавча перлина») став Віктор Ногас (III –Б гімназійний клас), вчитель Підручняк О.П.

У міському етапі міжнародного конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи» здобули перемогу учні нашої гімназії, а саме: Мацевко Маргарита (3-Б початковий  клас), Панчишин Єлизавета (II- Б гімназійний клас), Міль Яна (V-Б гімназійний  клас) та колектив учнів 2-б початкового класу (вчитель Осадчук Т.І.).

 

Міжнародна співпраця

У 2021/2022 н. р. Тернопільська класична гімназія продовжила роботу в  Міжнародному проєкті «Школи: партнери майбутнього» ( на основі підписаної угоди про співпрацю між Ґете-інститутом та  Тернопільською класичною гімназією, розпочатої ще у 2008 році з її п’ятикратним продовженням). Координатором роботи в цьому проєкті є Остапенко С.В. - вчитель німецької мови . Протягом навчального року наші учні та вчителі були учасниками багатьох актуальних та цікавих заходів. Робота в проєкті в 2021/2022 році є досить результативною:

 Ініціатива PASCH надала п'ятьом учням Тернопільської класичної гімназії можливість пройти мовний курс в Німеччині (в рамках співпраці у міжнародному проєкті ,,Школи: партнери майбутнього"). Стипендії на підліткові мовні курси у Бремен (26.06- 15.07.2022) і Пфорцгайм (31.07- 20.08.2022)  отримали  гімназисти  V-А та V-Б гімназійних класів: Пулик Яна, Стасюк Артур,  Косюк Софія, Міль Яна,  Шамрай Катерина за участь у конкурсі Гете-Інституту "MeinBlick Ukraine-MeinBlick Deutschland".

Директор гімназії Бойцун О.Б. у вересні 2021 року взяла участь у зустрічі директорів шкіл- PASCH та Гете-Інституту (Львів, Долина), на якій було узгоджено план подальшої співпраці в рамках проєкту «Школи: партнери майбутнього».

Учні гімназії- учасники проєкту у цьому навчальному році здали міжнародні мовні іспити та отримали відповідний міжнародний GOETHE-ZERTIFIKAT з німецької мови: у вересні-жовтні 2021 року 30 гімназистів успішно склали іспити на рівні А1- С1, що проводився у рамках співпраці гімназії з Гете-Інститутом Україна. ( Серед учасників іспитів  учні ІІ, ІІІ, ІV, V, VІІ-их гімназійних класів). 

У листопаді 2021 року відбулася зустріч вчителів німецької мови та вчителів математичних,  природничих дисциплін на  онлайн – CLIL семінарі під егідою ініціативи «Школи: партнери майбутнього» з референткою  Дагмар Остерло. Під час онлайн-зустрічі вчителі Тернопільської класичної гімназії Атаманчук Ольга Іванівна та Рейтор Мирослава Василівна презентували свій CLIL – урок, який був проведений  з учнями 9Б класу на тему "Berlin ist eine Reise wert und   mathematische Berechnungen auch».

У рамках співпраці гімназії з Гете-Інститутом 21-22.10 2021р. в гімназії  відбувся захід "Наш шкільний проєкт", який  мав назву "Професії мрії у часовій перспективі: традиція чи майбутнє?". Проєкт проводився спільно між чотирма школами-партнерами із міст Долина, Рівне, Ужгород і Тернопіль. Учні 8-их класів  знімали відеоролики про професії батьків, опитували їх про місце роботи, переваги/недоліки професій, а також якості, необхідні для оволодіння професією. Актуальність професій обговорювались у часовій перспективі: 30 років тому, на сьогоднішній день та через 30 років.

Захід мав на меті зорієнтувати учнів у виборі професії, проаналізувати очікування учнів щодо власної професії, а також поглибити знання німецької, навчитися працювати в команді.

29.08 в Тернопільській класичній гімназії з робочим візитом була делегація з ФРН (у складі: Міхаель Харіг - мер, Уве Вундерліх - начальник міжнародного відділу, Івона Нойман - начальник управління освіти). Вчителями німецької мови презентовано роботу в міжнародному проєкті "Школи:партнери майбутнього". В ході зустрічі зустрічі Ольгою Похиляк - начальником управління освіти Тернопільської міської ради та директором гімназії  Оксаною Бойцун проведено перемовини з членами делегації з ФРН щодо подальшої співпраці закладу зі школами м. Баутцен (Німеччина).

   У 2021/2022 н. р. Тимчук Дмитро - учень VI –Б (10-Б) гімназійного  класу навчався у США за  програмою  FLEX, яка фінансується урядом США .  

 У 2021/2022 н. р. співпраця педагогів ТКГ продовжувалася і з Міжнародною громадською організацією вчителів англійської мови TESOL.

Результативною у 2021/2022 н.р. є робота закладу і в Міжнародному проекті проєкті «eTwinning Plus»: учні закладу були учасниками цікавих міжнародних онлайн –зустрічей, брали участь у багатьох спільних заходах з представниками країн-учасниць програми (вчителі Холоденко Т.В.,Сікора Г.І.).

У червні 2022 р. команда учнів гімназійних класів (відповідальний – учитель англійської мови Король Г.В.) взяли участь у програмі «Україна – країна великих людей!», а саме двотижневому онлайн-обміні для школярів з усієї України (організатор – громадська організація «Глобал Офіс»). Король Г.В. пройшла підготовку учителів, а гімназисти мали змогу 11 днів вдосконалити знання з англійської мови у англомовному середовищі, зустрітися з відомими людьми, іноземними та українськими волонтерами, знайти нових друзів з різних куточків України, взяти участь у цікавих воркшопах.

Участь у міжнародних  проектах дає можливість  нашим гімназистам  краще пізнавати світ та презентувати себе в ньому, оскільки, сьогодні ми вже живемо європейськими цінностями, тому євроінтеграція для нас є не просто крилатою фразою, а міжнародна співпраця - це досвід, який відкриває ще більше можливостей для інтеграції в європейську та світову спільноту.

 

Методична робота 2021-2022 н.р.

 

У 2021-2022 н.р. педагогічний колектив Тернопільської класичної гімназії продовжив роботу щодо реалізації науково-методичної проблеми «Розвиток критичного мислення учнів – основа формування компетентної творчої особистості здатної до саморозвитку та самореалізації» відповідно до Програми реалізації науково-методичної проблеми закладу на 2019-2024 р.р., Перспективного плану діяльності. Завдання даного етапу реалізовувались через колективні, групові та індивідуальні форми роботи, діяльність фахових спільнот, у процесі проведення різнопланових заходів, відображених у річному плані роботи закладу.

Вдосконалення професійних компетентностей педагогів закладу відбувалося у наступних аспектах діяльності:

 1. через самоосвіту,
 2. участь у заходах гімназійного рівня;
 3. участь у заходах міського, обласного, Всеукраїнського, міжнародного рівнів.

 Важливу роль у підвищенні професійного рівня педагогічних працівників і формуванні безпечного та освітнього середовища в умовах НУШ стало проведення Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій та моніторингу 7 та 8  Дистанційного освітнього трансфер-містечка інноваційних можливостей на тему «Формувальне оцінювання як інструмент освітніх послуг», «Модельні програми та професійний розвиток педагогів – продуктивні інструменти якісних освітніх послуг».

Наскрізною лінією у заходах «D#08 T’mistechkа-2022» стала психологічна підтримка учасників освітнього процесу, спрямована на зміцнення психологічної стійкості та подолання викликів війни. Слід зазначити, що практичний психолог закладу Квілінська М.А. провела просвітницьку зустріч з теми «Психологічна стійкість батьків у часі війни» (локація «Інформаційно-психологічна»).

На інструктивно-методичних нарадах здійснено розгляд та аналіз наказів, листів, інструкцій МОН України, ТОКІППО, ТКМЦ НОІМ, планування роботи педагогів,  презентація  передового досвіду вчителів гімназії. 

Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 {Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1133 від 27.12.2019), Листа МОН України «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» від 04.03.2020 № 1/9-141 здійснено планування та організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу.

Троє педагогічних працівників гімназії є викладачами курсів підвищення кваліфікації при ТКМЦ НОІМ:

- практичний психолог Квілінська М.А. (тема курсу «Основи арт-терапії в роботі психолога»),

- вчитель початкових класів Беркита З.Є. (тема курсу «Організація роботи з підручником на уроках у початковій школі»),

- вчитель хімії Биць Т.В. (тема «Екологічний аспект в освітньому процесі»).

Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників Тернопільської класичної гімназії спрямовувалась на розвиток професійних компетентностей педагогів, підвищення ефективності й забезпечення якості освітньої діяльності.

Педагогічні працівники закладу самостійно обирали види, напрями, тематику, суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації та подавали пропозиції для формування Орієнтовного й Річного планів підвищення кваліфікації. Видано наказ «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників Тернопільської класичної гімназії у системі неперервної післядипломної освіти на базі ТКМЦНОІМ у 2022 р.». Деякі працівники підвищували кваліфікацію поза межами Плану підвищення кваліфікації, про що свідчать документи вчителів (клопотання, сертифікати педагогів, протоколи педагогічних рад про визнання результатів підвищення кваліфікації, накази про затвердження рішень педрад). Слід зазначити, що усі педпрацівники дотримуються принципу щорічного підвищення кваліфікації, що є необхідною умовою проходження ними атестації у порядку, визначеному законодавством.

Упродовж 2021-2022 н.р. вчителі закладу, які викладатимуть у 5-х (І гімназійних) класах НУШ, у 2022-2023 н.р. пройшли курси підвищення кваліфікації щодо впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти .та отримали сертифікати. Вчитель англійської мови Холоденко Т.В. пройшла навчання як тренер-педагог та здобула звання регіонального тренера для підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області, які у 2022-2023 н.р. навчатимуть учнів базової школи в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти.

Вчителі початкових класів Беркита З.Є., Лайбіда М.М., заступник директора з  навчальної роботи Баляк С.В. пройшли курси підвищення кваліфікації організованих ТОКІППО за освітньою програмою «Розвиток професійних компетентностей учителів 1-х класів, що будуть працювати  за освітньою програмою науково-педагогічного проєкту «Інтелект України».

Важливим інструментом професійної підтримки та професійного розвитку, навчально-методичного супроводу педагогів в умовах реалізації завдань Нової української школи є супервізія. Протягом січня-лютого 2022 р. проведено групову супервізію з учителями початкових класів Тернопільської класичної гімназії. В ході роботи вирішено декілька запитів педагогів: проаналізовано інструменти формувального оцінювання у початковій школі, принципи діяльнісного підходу у навчанні молодших школярів. На допомогу вчителям розроблено рекомендації, пам`ятки. У грудні 2021-січні 2022 року проведено супервізію з практичним психологом гімназії Квілінською М.А. Опрацьовано запит та надано рекомендації щодо формування індивідуальної траєкторії професійного розвитку в руслі удосконалення компетентностей психолога-супервізора.

Формування інформаційного простору закладу освіти – вимога часу. Використання інформаційного простору сучасним вчителем у своїй діяльності стало необхідністю. Цього вимагає ситуація яка склалася у країні. У 2021-2022 н.р. організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання у гімназії відбувалася через  сервіс G Suite for Education (адміністратор – вчитель інформатики Николайчук С.П.), а також здійснювалося поетапне впровадження інформаційно-комунікаційної системи «Єдина школа» (адміністратор – вчитель інформатики Кавка З.П.). Ефективному використанню даних інформаційних систем сприяло проведення серії навчань, консультацій для учасників освітнього процесу адміністратором, вчителями інформатики. Упродовж 2021-2022 н.р. вчителі початкових класів активно використовували для ефективної організації діяльності учнів на уроках навчальний мультимедійний контент «Країна мрій».

Освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання у закладі відбувався відповідно до Освітніх програм Тернопільської класичної гімназії, календарно-тематичного планування вчителів в синхронному, асинхронному режимах, в процесі надання консультацій. Для асинхронного навчання педагоги обирали теми, які характерні для самостійного опрацювання й супроводжували їх вивчення використанням відповідних цифрових інструментів.

Для дослідження якості освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання, виявлення переваг та існуючих проблем, для розробки варіантів вирішення проблемних питань, а також окреслення основних тенденцій ефективного розвитку процесів використання технологій дистанційного навчання у майбутньому, у травні 2022 р. проведено самооцінювання й самоаналіз внутрішньої системи забезпечення якості освіти у Тернопільській класичній гімназії за третім напрямом «Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників» з теми «Організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання». Респондентами анкетування були учні 5-10 класів, батьки 1-11 класів, вчителі. Результати дослідження проаналізовано на педраді, вироблено рекомендації й оприлюднено на сайті закладу. 

Досвідчені працівники Тернопільської класичної гімназії протягом 2021-2022 н.р. ділилися майстерністю під час проведення методичних заходів для педпрацівників міста, зокрема практичний психолог Квілінська М.А. - ведуча інтервізійної групи і групи підтримки працівників психологічної служби у часі війни м. Тернополя.

З метою формування позитивного освітнього середовища, успішної адаптації учнів, попередження конфліктних ситуацій та надання консультацій, практичний психолог і соціальний педагог проводили заняття з дітьми, просвітницькі заходи для вчителів. В умовах воєнного стану, введеного в Україні з початком повномасштабного військового вторгнення на територію нашої держави збройних сил російської федерації, з метою надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу, формування у них навичок первинної психологічної допомоги і самодопомоги під час війни, психологічна служба закладу у вайбер-групах систематично розміщувала інформаційні матеріали (рекомендації експертів, корисні поради щодо допомоги дітям, батькам, з метою зниження рівня стресу, вибору шляхів подолання емоційного навантаження, щодо дій у критичних ситуаціях) про збереження здоров'я, безпеку під час війни.

Протягом 2021-2022 н.р. педагогічні працівники закладу розміщували власні напрацювання на сторінках видань:

- вчитель математики, директор гімназії Бойцун О.Б. – співавтор навчального видання «ЗНО 2022 Математика. Тестові завдання у форматі ЗНО. Профільний рівень та рівень стандарту» (видавництво «Підручники і посібники»);

- вчитель німецької мови Рейтор М.В. опублікувала авторський матеріал на сайті освітнього проекту «На Урок» (стаття «Використання технології креативного письма для розвитку комунікативних компетентностей  учнів на уроках німецької мови»);

- вчитель англійської мови Холоденко Т.В. – співавтор робочих зошитів для 4 класу закладів загальної середньої освіти до підручників Г.Пухти, Г. Мітчелла (видавництво «Підручники і посібники»);

- вчитель початкових класів Беркита З.Є., вчитель математики Бойцун О.Б. – стаття «Використання на уроках математики задач з казковим змістом»/Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної  онлайн-конференції «Обдаровані діти – скарб нації», серпень 2022.

З  01 вересня до 30 листопада 2021 р. Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти було проведено обласний конкурс на кращу методичну розробку інтегрованого уроку та/або позакласного заходу в контексті реалізації інноваційного освітнього експерименту регіонального рівня на тему «ЕКО-школа». Участь у конкурсі взяли Романишин О. М., учитель географії, та Підручняк О. П., учитель української мови та літератури, розробивши конспект інтегрованого уроку на тему «Пізнаємо свій край (Досліджуємо. Систематизуємо. Інформуємо)», і вибороли ІІІ місце. Вчитель німецької мови Рейтор М.В. отримала грамоту ТОКІППО за участь у вищезгаданому конкурсі (представила конспект уроку з німецької мови на тему «Любіть природу, бережіть природу!»).

У 2021-2022 н.р. стартувала конкурсна кампанія відбору підручників для 5 класу Нової української школи. Вчитель української мови та літератури Підручняк О. П. стала співавтором підручника «Українська мова: підручник для 5 кл. закл. загал. серед. освіти»/Л. Гапон, О. Грабовська, О. Петришина, О. Підручняк. Тернопіль: Підручники і посібники, 2022. 328с. для Нової української школи, який отримав гриф МОНу і був розміщений  на сайті Інституту модернізації змісту освіти та взяв участь у конкурсі.

З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних кадрів зі змінами, затвердженими наказом МОН молоді та спорту від 08.08.2013 р. №1135 здійснювалася атестація вчителів закладу. Видано відповідні накази, в яких затверджено склад атестаційної комісії, план роботи, графік проведення атестації педпрацівників, відображено результати засідання атестаційної комісії І та ІІ рівня.

Результати атестації у 2021-2022 н.р.

Кваліфікаційна категорія/ тарифний розряд

Присвоєно

Відповідність раніше присвоєній категорії

11 тарифний розряд

1

-

Спеціаліст ІІ категорії

1

-

Спеціаліст І категорії

3

-

Спеціаліст вищої категорії

-

1

Усього:  5  педагогічних працівників

 

ВИХОВНА РОБОТА

 

Протягом 2021-2022 навчального року виховна робота зосереджувалась на створенні середовища для виховання національно свідомої, морально духовної, соціально активної особистості, яка володіє ключовими компетентностями та є носієм кращих досягнень національної та світової культури.

Відповідно до річного плану роботи закладу педагогічний колектив працював над виховною проблемою: «Формування ключових компетентностей гімназиста через використання інноваційних технологій».

Для її реалізації було розроблено план виховної роботи, який охоплював всі напрями виховання, включав календарні та традиційні гімназійні заходи, конкурси, свята.

Відповідно до Закону України «Про освіту» та Концепції Нової української школи виховання є наскрізним  процесом, охоплює усі сфери шкільного життя і має ґрунтуватися на цінностях.

Формування цінностей здійснювалося через систему загальногімназійних, позакласних заходів, які проводились як в очному форматі так і он лайн.

Національно-патріотичне виховання як складова  ціннісного ставлення до суспільства і держави є надзвичайно важливим в освітньому процесі і реалізовувалося через проведення:

тематичних заходів до 30-ї  річниці Незалежності України;

флешмобу "З Україною у майбутнє";    

колективної творчої справи «Безцінне слово МИР» (до Міжнародного Дня миру)

зустрічей з ветеранами російсько-української війни, військовими волонтерами, учасниками бойових дій;

заходів до Дня Збройних сил України;

хвилин інформування до Дня Соборності України;

заходів до Дня рідної мови;

участь у Всеукраїнському фестивалі «Ватра» у рамках заходів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);

участі у Всеукраїнському радіодиктанті національної єдності;

участь у Всеукраїнській краєзнавчій акції «В традиціях високої звитяги»;

участі у міському фестивалі-конкурсі патріотичної пісні, прози і поезії, творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова» під гаслом «Сила нескорених». На зазначеному конкурсі у номінації «Образотворче мистецтво» Міль Яна, учениця  V-А гімназійного класу посіла І місце серед учнів вікової категорії 8-9 класи.

участь у міському етапі обласного конкурсу серед педагогічних працівників навчальних закладів на кращу розробку народознавчої розвідки національно-патріотичної тематики «Слава України». Робота «Прозаїк Бордуляк Тимофій Гнатович» (автор, вчитель української мови і літератури Загазей О.М.) посіла ІІІ місце.

участь у міському етапі обласного конкурсу «У твоїх обіймах рідний краю». Робота учня ІІІ-Б гімназійного класу Ногаса Віктора стала переможцем (керівник, вчитель української мови і літератури Підручняк О.П.).

Фізичне виховання як невід’ємна складова ціннісного ставлення до себе реалізовувалася через  участь учнів закладу у:

Чемпіонаті м. Тернополя з настільного тенісу, та з волейболу;

Чемпіонаті м. Тернополя зі спортивного орієнтування «Золота осінь-2021» присвяченого Дню захисника України, де команда гімназії стала призером (керівник команди, керівник туристсько-краєзнавчого гуртка Романишин О.М.)

Чемпіонаті м. Тернополя зі спортивного (пішохідного) туризму серед старшокласників присвяченого Всесвітньому Дню туризму. Команда учнів гімназії посіла ІV місце (керівник команди, керівник туристсько-краєзнавчого гуртка Романишин О.М.).

Превентивне виховання, що є складником ціннісного ставлення до себе здійснювалось через участь учнів у бесідах, тематичних уроках за участі практичного психолога та соціального педагога гімназії, студентів Тернопільського національного медичного університету iменi I.Я. Горбачевського

У закладі щоденно здійснювався контроль за відвідуванням учнями гімназії.

Як наслідок проведеної правопросвітницької роботи - учнів, які стоять на внутрішкільному обліку, у закладі немає.

Духовне виховання здійснюється через співпрацю з церквою Івана Богослова та проведення уроків духовності, через позакласні заходи зазначеного напрямку, відвідування учнями гуртка з Основ християнської етики.

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва формувалося в учнів під час участі у театралізованих святах «Святий Миколай, ти до нас завітай», «Андріївські вечорниці»;

відвідування музеїв під час екскурсійних поїздок,

участі у міській виставці-конкурсі «Замість ялинки – зимовий букет». Конкурсні роботи учнів відзначені наступним чином:

Дипломом І ступеня управління освіти і науки Тернопільської міської ради нагороджено Міля Валентина, учня ІІ-А гімназійного класу за роботу «Зима дивує нас красою» у номінації «Новорічна композиція» (класний керівник Гукалюк І.О.);

Грамотою управління освіти і науки Тернопільської міської ради за оригінальне висвітлення теми нагороджено учня 4-Б початкового класу Загороднюка Єгора за роботу «Різдвяний дух» (вчитель початкових класів Беркита З.Є.) та ученицю ІІ-А гімназійного класу Паскевич Аліну за роботу «Хай рік новий, Різдво Христове, Вам подарують дні казкові…» (керівник Гукалюк І.О.

На формування ціннісного ставлення до природи були спрямовані екологічні акції. У закладі триває робота в освітньому проекті щодо впровадження культури сортування відходів у місцевих школах та громадах, організований фондом Кличка «ZeroWaste School».

Ціннісне ставлення до людини, родини, сім’ї реалізовувалось через

участь учнів гімназії у загальноміській акції «Миколай про тебе не забуде» на якій зібрано солодощі, іграшки, шкільне приладдя та передано дітям-сиротам, дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей;

заходи щодо відзначення Міжнародного дня толерантності;

дискусія «Я» і «Ми» - наш колектив.

Учні гімназії активно долучились до акції благодійної організації «Вірні друзі» по збору кормів для безпритульних тварин.

Ціннісне ставлення до праці здійснювалося через проведення профорієнтаційних заходів спільно з Тернопільським національним педагогічним університетом імені В. Гнатюка, Галицьким коледжем імені В’ячеслава Чорновола, Тернопільським обласним центром зайнятості.

Організація освітнього процесу в умовах воєнного стану потребувала іншого змісту та підходів до проведення виховної роботи. Основним цільовим напрямом було забезпечення безпекової складової здоров’я особистості, забезпечення її фізичного, психічного, соціального і духовного благополуччя.

В рамках проведення он лайн години психолога учнів ознайомлено із техніками надання самодопомоги у стресових ситуаціях, надано рекомендації щодо збереження психологічного здоров’я та благополуччя у час криз.

З метою підтримки та розвитку доброзичливих стосунків у червні в гімназії проведено творчу, благодійну зустріч із сім’ями внутрішньо переміщених сімей чиї діти навчались у гімназії.

Педагогом організатором проводились он лайн флешмоби у соцмережах:

до Дня вишиванки;

«Вшануй героя»;

«Подяка Захисникам» до Дня Незалежності України.

Представники учнівського самоврядування гімназії долучились до проведення благодійної ярмарки на підтримку ЗСУ ініційоване управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради, а саме учні гімназії подали власноруч створені картини та вироби декоративно ужиткового мистецтва для продажу; участь у конкурсі «Код нації» на який подано музичну композицію «Безжально».

Педагогами закладу неодноразово надавалася допомога військовим, що містила продукти харчування та засоби гігієни, у закладі плели маскувальні сітки та транспортували на передову.

Цього навчального року у гімназії працювали Гуртковою роботою охоплено 178 учнів, що становить 27,5% від загальної кількості.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Для збереження здоров’я усіх учнів гімназії, забезпечення їх повноцінним та раціональним харчуванням в закладі організовано гаряче харчування, функціонує буфет. Організація харчування ведеться відповідно до нормативних документів. Організацію харчування у гімназії здійснює фізична особа-підприємець Півторак Володимир Михайлович.

Учні закладу на 100% охоплені гарячим харчуванням. 40 дітей пільгових категорій харчувалися за кошти міського бюджету.

У 2022 році гімназія перейшла на чотиритижневе меню за Клопотенком.

Цього навчального року у їдальню гімназії придбано таке обладнання: лінію роздачі, електром’ясорубку, стіл виробничий, плиту електричну, шафу пекарську. Проведено поточний ремонт у залі їдальні.

Ведеться вся необхідна документація щодо системи управління безпечністю харчових продуктів.

Станом на червень в гімназії навчалося 142 дітей пільгових категорій, з них: 11 напівсироти, 80 дітей із багатодітних сімей, 12 дітей-інвалідів, 29 дітей, батьки яких є учасниками бойових дій на сході України, 2 дітей, які зареєстровані, як внутрішньо переміщені особи, 2 дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 6 дітей із малозабезпечених сімей.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  КОМФОРТНИХ І БЕЗПЕЧНИХ УМОВ НАВЧАННЯ І ПРАЦІ

У 2021-2022 навчальному році в гімназії проведено самоаналіз внутрішньої системи забезпечення якості освіти за напрямком «Безпечне освітнє середовище». Територія закладу огороджена, наявні два входи та два виходи з відповідними покажчиками; за звичайних умов територія освітлена в нічний час; облаштовано спортивний майданчик тенісними столами, загроз травмування для дітей немає; озеленення території є достатнім, відсутні шкідливі для дітей зелені насадження. Систематично здійснюється скошування трави, очищення пішохідних доріжок Приміщення початкової школи (навчальні кабінети, туалетні кімнати) відокремлені від приміщень здобувачів освіти І-VІІ гімназійних класів. У гімназії встановлено камери зовнішнього спостереження та внутрішнього спостереження у коридорах гімназії.

Встановлено систему протипожежного захисту.

У закладі здійснюється контроль за повітряно - тепловим режимом, наявне належне освітлення (встановлено світлодіодні лампи по класах і коридорах), дотримується питний режим.

У приміщеннях відбувається вологе прибирання відповідно до Санітарного регламенту. За умов карантинних обмежень освітнього процесу організовано місця для обробки рук антисептичними засобами на входах до закладу та розміщувались інформаційні плакати/банери про необхідність дотримання респіраторної гігієни.

Опитування учнів, проведене у грудні місяці підтверджує той факт, що 69 учнів з 81 – вважають, що їм безпечно, або «здебільшого безпечно» у гімназії.

Навчальні кабінети та приміщення поступово оснащуються відповідно до вимог законодавства та освітніх програм.

Працівники класичної гімназії дотримуються вимог охорони праці. Розроблено інструкції з охорони праці для працівників за професіями, на окремі види робіт, інструкції з пожежної безпеки, з безпеки життєдіяльності для учнів.

Інструктажі з безпеки життєдіяльності систематично проводяться із здобувачами освіти. Класні керівники ведуть журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності.

У Тернопільській класичній гімназії проводяться заходи щодо безпечного використання мережі Інтернет.

У закладі не допускається використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, а саме розміщенням фото- чи відеоматеріалів на сайті закладу чи у Фейсбук сторінці.

Педагоги гімназії ознайомлені із Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти щодо дотримання вимог до організації роботи з технічними засобами навчання.

Для безпечного спілкування в інтернеті під час дистанційного навчання педагоги використовують єдину платформу Google meet. Учні і педагоги працюють з корпоративних електронних адрес та акаунтів.

У лютому 2022 року у закладі вчителями інформатики, основ здоров`я проведено День Безпечного інтернету.

Тернопільська класична гімназія систематично планує та реалізує у закладі діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації та булінгу.

Відповідно до Закону України «Про освіту» у закладі розроблено, затверджено наказом і оприлюднено на сайті закладу

➢Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу(цькування),

➢Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування),

➢Порядок дій при виявленні випадків булінгу (цькування),

➢План заходів з протидії булінгу (цькуванню) на 2021/2022 н.р.

У 2021/2022н.р.заяв про випадки булінгу (цькування) до Тернопільської класичної гімназії не надходило.

Фінансово-господарська діяльність

Впродовж 2021-2022 н.р. зміцнювалась матеріально-технічна база гімназії, оскільки імідж закладу формується не лише завдяки навчальним досягненням учнів, але й загальному враженню від будівлі, інтер’єру, прилеглої території.

Загальний фонд

За 2021 – 2022 навчальний рік по загальному фонду гімназії надійшло 16млн 761,3тис. грн. коштів освітньої субвенції та коштів, виділених місцевим бюджетом.

З них з вересня 2021 р. по серпень 2022 р. було використано на виплату заробітної - 11 млн 231,9 тис. грн. та сплачено податків державі на суму 2 млн 438,7 тис. грн. Протягом навчального року виплачено премії окремим працівникам, як заохочення за участь учнів гімназії в олімпіадах, за організацію та супровід дистанційного навчання у період карантину.

Оплачено комунальні послуги за тепло-, водо-,  електроенерго постачання, проведення дератизації, вивіз сміття, оплату Інтернету та зв’язку, послуги з програмного забезпечення на суму 1млн.178,9 тис. грн.

Для покращення матеріально-технічної бази закладу та з метою забезпечення вимог щодо організації освітнього простору «Нової української школи» в класні приміщення  початкової школи придбано шкільні столи і  стільці  в кількості 85 шт. на суму 148,158 тис.грн., дидактичні товари (навчальні засоби) на суму 12, 074 тис. грн., фліпчарт –в кількості 3 шт. на суму 10,596 грн., дошки пробкові - в кількості 6 шт. на суму 9,278 тис.грн., придбано 1комплект комп’ютерного обладнання (проектор ACER і інтерактивна дошка) на суму  33,330 тис.грн., придбано 5 комплектів електронних засобів навчального призначення «Дидактичний мультимедійний контент» для 2-х,3-х,4-х класів нової української школи на суму 83,330 тис. грн.

У процесі діяльності закладу використано кошти на забезпечення персоналу шкільною документацією  та  постачанням примірників ліцензійної програми Інформаційно-комунікаційної автоматизованої системи «Єдина школа» (підтримка управління освітнім процесом та організації дистанційного навчання) в електронній формі  – 43,081 тис.грн.

Оновлено коридори, зроблені косметичні ремонти препараторських, спортзалів, санвузлів,  на що були закуплені фарби та емалі на суму 13,795 тис. грн.

Були закуплені ролети з тканини в кількості 29 шт. та жалюзі на суму 23,599 тис. грн., які були встановлені в актовій залі, кабінетах та навчальних класах.

Для сучасного оновлення їдальні були закуплені нова лінія роздачі» Класік» на суму 49,300 тис. грн., шафа пекарська -36,310 тис.грн., плита електрична -30,150тис.грн.,м’ясорубка 18,380тис. грн., стіл виробничий з полкою -5,020 тис.грн.

З метою дотримання вимог протипожежної безпеки в гімназії проведено роботи з перевірки пожежних кранів, перезаряджені вогнегасники та перевірено протипожежні рукави,придбані протипожежні обладнання :багор пожежний, лом пожежний, відро пожежне, сокира, лопата пожежна, ящик для піску, кошма, ножовки по дереву та металу, лопата совкова   - на що використано   12,108 тис.грн.

В закладі проведена організація та оплата медогляду працівників гімназії на суму 5,515 тис. грн. Закуплені медикаменти, товари медичного застосування для надання першої медичної допомоги учням  гімназії на суму 4,537 тис. грн

Виділено кошти  на поточні видатки на оплату послуг по забезпеченню життєдіяльності закладу, в тому числі:

 • за кошти місцевого бюджету проведено поточні ремонти:

систем мереж теплопостачання та водопостачання, прочистка системи каналізації на суму 148,812 тис. грн.

Закуплені та встановлені  в закладі 63 секції нових радіаторів, 3 умивальники на суму 49,955 тис. грн.

Встановлена охоронна сигналізація для охорони закладу на суму 199  тис. грн., яка буде введена в дію після закінчення воєнного стану. В закладі також встановлені 12 відеокамер та відеореєстратор  на суму 40 тис. грн..

Оновлено квітники перед входом в приміщення закладу, проведено санітарну обрізку дерев власними силами.

У 2021 – 2022 навчальному році гімназією оплачено курси з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації вчителів на суму  33,9 тис. грн. з коштів державного бюджету.

Здійснено харчування учнів соціально-незахищених категорій на суму 79,9 тис. грн.

З коштів міського бюджету виплачено стипендію міського голови в галузі освіти для обдарованих дітей Доценко В.О.,Тимчуку Д.В., Цар А.В. та Мудрик О.Я. в сумі   10,8 тис. грн.

Для поточного ремонту укриття (підвального приміщення) зі встановлення системи вентиляції для тимчасового захисту людей виділено кошти на суму 772,414 тис. грн., а також проведені послуги зі встановлення wi-fi мережі на суму 24,060 тис.грн.

Відома в Україні компанія «Агросем», генеральним директором якої є наш випускник Кулик Олексій, за його сприянням у 2022 році подарувала гімназії ноутбук та мультимедійний екран, що суттєво допомагає нам у технічному забезпечені проведенні офлайн уроків та у здійсненні навчання з використанням дистанційних технологій.

 

 

Авторизація

Загальні новини

                      

   Розклад дзвінків:

1-і початкові класи

1. 08.30-09.05

2. 09.25-10.00

3. 10.30-11.05

4. 11.35-12.10

5. 12.30-13.05

2-4-і початкові класи

1. 08.30-09.10 

2. 09.25-10.05

3. 10.30-11.10

4. 11.35-12.15

5. 12.30-13.10

І-VII гімназійні класи

1. 08.30-09.15

2. 09.25-10.10

3. 10.30-11.15

4. 11.35-12.20

5. 12.30-13.15

6. 13.25-14.10

7. 14.20-15.05

 

 

”Національна

Структура 2021/2022 навчального року.

   І семестр: 01.09.2021 – 24.12.2021;

   ІІ семестр: 10.01.2022 – 07.06.2022;

       осінні канікули: 25.10.2021 – 31.10.2021;

       зимові канікули: 25.12.2021 - 09.01.2022;

       весняні канікули: 28.03.2022 - 03.04.2022.

 

”Національна