УВАГА! Конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників!

29.07.2021   Administrator   Категорія: Оголошення

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС
на заміщення вакантних посад педагогічних працівників
Назва закладу: Тернопільська класична гімназія Тернопільської міської ради 
Тернопільської області
Місце знаходження закладу: м. Тернопіль, вулиця Вербицького, 3
Назва посади: - вчитель початкових класів; - вчитель біології (неповне тижневе навантаження); - вчитель фізичної культури (неповне тижневе навантаження); - вчитель інформатики (неповне тижневе навантаження на час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника) 
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: посаду вчителя може обіймати особа, яка є 
громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту та 
професійну кваліфікацію, а також організаторські здібності та фізичний і психологічний стан 
якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Режим роботи: робочий тиждень відповідно до розкладу уроків та режиму роботи закладу, 
затвердженого директором закладу.
Умови оплати праці: посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються 
 відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 «Про оплату 
праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанови 
Кабінету Міністрів України від 20.04.2007р. №643 «Про затвердження розмірів підвищення 
посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види 
педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки», наказу МОН від 26.09.2005р. 
№557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів 
працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу МОН від 
15.04.1993р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати 
працівників освіти».
Строки подання документів: 30.07.2021 – 18.08.2021 року
Адреса, за якою здійснюється прийом документів:
м. Тернопіль, вулиця Вербицького, 3, приймальня директора, у робочі дні з понеділка по 
п’ятницю з 10 год. до 16 год.
Перелік обов'язкових документів, які подаються на конкурс: 
1. Заява про участь у конкурсі.
2. Копія паспорта громадянина України.
3. Ксерокопії документів про освіту з додатками.
4. Копія трудової книжки (при наявності).
5. Копія атестаційного листа (для тих, хто атестувався протягом попередніх п’яти років).
6. Довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.
7. Заповнена особова картка (форма П-2) з відповідними додатками.
8. Копії інших документів, що надають законні переваги претендентам. 
В. о. директора Тернопільської класичної гімназії        С.В.Баляк