Протокол засідання конкурсної комісії

01.09.2021   Administrator   Категорія: Вакансії

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА КЛАСИЧНА ГІМНАЗІЯ
Тернопільської міської ради Тернопільської області
 
ПРОТОКОЛ №3
засідання конкурсної комісії щодо проведення конкурсу
на заміщення вакантних посад педагогічних працівників
Тернопільської класичної гімназії
30 серпня 2021 року 
Місце проведення – актова зала                           9.00 год
Голова комісії: Клименко М.В.
Секретар комісії: Баляк С.В.
Присутні: 6 осіб (Клименко М.В., Баляк С.В., Гордійчук Н.Я.,
Квілінська М.А., Лесів В.С., Підручняк О.П.)
Відсутні: 1 особа (Котляр І.Я.)
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних
працівників у Тернопільській класичній гімназії.
2. Визначення переможців конкурсу на заміщення вакантних посад
педагогічних працівників у Тернопільській класичній гімназії.
 
СЛУХАЛИ:
1. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, а саме: вчителя
початкових класів, вчителя біології, вчителя фізичної культури, вчителя
інформатики у Тернопільській класичній гімназії.
ІНФОРМУВАЛИ:
1. Голова конкурсної комісії Клименко М.В., яка ознайомила присутніх з
процедурою проведення конкурсу на заміщення вищезазначених вакантних
посад у Тернопільській класичній гімназії.
Конкурсна комісія заслухала претендентів на заміщення вакантних посад, а
саме:
- Судомир Л.М. – претендента на посаду вчителя початкових класів;
- Березюк Н. Р. - претендента на посаду вчителя біології;
- Чорну А.Й. - претендента на посаду вчителя фізичної культури;
- Кавку З.П. - претендента на посаду вчителя інформатики
та провела співбесіду з кандидатами на заміщення вакантних посад.
 
 
 
УХВАЛИЛИ:
1. За результатами голосування визнати переможцями конкурсу на заміщення
вакантних посад: Судомир Л.М. – на посаду вчителя початкових класів;
Березюк Н. Р. - на посаду вчителя біології; Чорну А.Й. - на посаду вчителя
фізичної культури; Кавку З.П. - на посаду вчителя інформатики та
рекомендувати директору Тернопільської класичної гімназії Бойцун О.Б.
прийняти їх на роботу у Тернопільську класичну гімназію.
 
Голова комісії ______(підпис)___________ М.В.Клименко
Секретар _____(підпис)____________ С.В.Баляк
 
Члени комісії: Гордійчук Н.Я. ___ (підпис)___
Квілінська М.А. ___ (підпис)____
Лесів В.С. ________ (підпис)____
Підручняк О.П. ___ (підпис)____