ПРОТОКОЛ №3 засідання конкурсної комісії щодо проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників Тернопільської класичної гімназії

26.08.2023   Administrator   Категорія: Вакансії

ТЕРНОПІЛЬСЬКА КЛАСИЧНА ГІМНАЗІЯ
Тернопільської міської ради Тернопільської області
ПРОТОКОЛ №3
засідання конкурсної комісії щодо проведення конкурсу
на заміщення вакантних посад педагогічних працівників
Тернопільської класичної гімназії
24 серпня 2023 року 09.00 год.
Місце проведення – актова зала
Голова комісії: Клименко М.В.
Секретар комісії: Баляк С.В.
Присутні: 5 осіб (Клименко М.В., Баляк С.В., Гордійчук Н.Я., Квілінська М.А., Беркита З.Є.)
Відсутні: 2 особи (Котляр І.Я., Лесів В.С.)
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників у Тернопільській класичній гімназії.
2. Визначення переможців конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників у Тернопільській класичній гімназії.
 
СЛУХАЛИ:
1. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, а саме: вчителя початкових класів, вчителя англійської мови у Тернопільській класичній гімназії.
 
ІНФОРМУВАЛИ:
1. Голова конкурсної комісії Клименко М.В., яка ознайомила присутніх з
процедурою проведення конкурсу на заміщення вищезазначених вакантних посад у Тернопільській класичній гімназії. 
2. Конкурсна комісія заслухала претендентів на заміщення вакантних посад, а
саме:
- Юрко Н.М. – претендента на посаду вчителя початкових класів;
- Ковалик О.С. - претендента на посаду вчителя англійської мови
 
УХВАЛИЛИ:
За результатами голосування визнати переможцями конкурсу на заміщення вакантних посад: 
Юрко Н.М. – на посаду вчителя початкових класів; Ковалик О.С.- на посаду вчителя англійської мови та рекомендувати директору Тернопільської класичної гімназії Бойцун О.Б. прийняти їх на роботу у Тернопільську класичну гімназію.
 
Голова комісії ______(підпис)___________ М.В.Клименко
 
Секретар _____(підпис)____________ С.В.Баляк
 
Члени комісії: Гордійчук Н.Я. ___ (підпис)___
Квілінська М.А. ___ (підпис)____
Беркита З.Є. ____(підпис)